To wszystko możemy dla Ciebie / za Ciebie zrobić

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca / Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagających wysokich kwalifikacji

Dodaj recenzję
Jednolite zezwolenie uprawniające jednocześnie do pobytu oraz wykonywania pracy przez cudzoziemca lub pełnienia funkcji zarządczych/prokurenckich w sp...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Podstawowa opłata skarbowa
440.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt stały

Dodaj recenzję
Zezwolenie na pobyt stały jest decyzją administracyjną wydawaną na czas nieoznaczony. Karta pobytu do tego zezwolenia wydawana jest na okres 10 lat, c...
Maksymalny okres ważności
bezterminowy
Podstawowa opłata skarbowa
640.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt czasowy

Dodaj recenzję
Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce jest decyzją administracyjną wydaną przez właściwego wojewodę, udzieloną cudzoziemcowi na okres niezbędny do real...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Ustawowy okres oczekiwania
1 miesiąc
Podstawowa opłata skarbowa
340.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Dodaj recenzję
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest decyzją administracyjną wydawaną na czas nieoznaczony. Karta pobytu do tego zezwolenia wydawana...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Podstawowa opłata skarbowa
640.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Karta Polaka

Dodaj recenzję
Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Karta Polaka nie oznacza posiadania obywatelstwa polskiego, ani nie je...
Maksymalny okres ważności
10 lat
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Prawo jazdy - wymiana na prawo jazdy polskie

Dodaj recenzję
wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie prawo jazdy
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Numer identyfikacyjny PESEL dla cudzoziemca

Dodaj recenzję
Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, n...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zameldowanie na pobyt czasowy

Dodaj recenzję
Jeżeli jesteś cudzoziemcem i zamierzasz przebywać w Polsce powyżej 30 dni to zamelduj się na pobyt czasowy w Polsce. Przy okazji możesz uzyskać numer ...
Ustawowy okres oczekiwania
tego samego dnia
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Nadanie obywatelstwa polskiego

Dodaj recenzję
Obywatelstwo polskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek cudzoziemca. Obywatelstwo może otrzymać każdy cudzoziemiec i nie istnieją p...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Ustawowy okres oczekiwania
nieokreślony
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Uznanie za obywatela polskiego

Dodaj recenzję
Za obywatela polskiego uznaje się: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie ...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Ustawowy okres oczekiwania
2 misiące
Podstawowa opłata skarbowa
219.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

AUDYT - pobytu, zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Dodaj recenzję
Ustawowy okres oczekiwania
3 dni
Czytaj więcej

Wiza dla cudzoziemca

Dodaj recenzję
pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub kon...
Maksymalny okres ważności
365 dni
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Profil zaufany

Dodaj recenzję
Profil zaufany (PZ) umożliwia załatwianie spraw urzędowych online i możesz go uzyskać bez wychodzenia z domu. Pomożemy Ci wybrać, czy możesz skorzysta...
Czytaj więcej

Potwierdzenie o aktualnym stanie konta w ZUS

Dodaj recenzję
Bardzo często w prowadzonych postępowaniach przez różne urzędy wymagają od nas dokument potwierdzający o niezaleganiu w składkach ZUS. Najszybszym spo...
Ustawowy okres oczekiwania
natychmiast
Stroną w postępowaniu jest:
pracodawca
Czytaj więcej