To wszystko możemy dla Ciebie / za Ciebie zrobić

Nadanie obywatelstwa polskiego

Dodaj recenzję
Obywatelstwo polskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek cudzoziemca. Obywatelstwo może otrzymać każdy cudzoziemiec i nie istnieją p...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Ustawowy okres oczekiwania
nieokreślony
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Uznanie za obywatela polskiego

Dodaj recenzję
Za obywatela polskiego uznaje się: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie ...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Ustawowy okres oczekiwania
2 misiące
Podstawowa opłata skarbowa
219.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Dodaj recenzję
Kto może skorzystać z usługi?Każdy, kto ma lub miał polskie obywatelstwo oraz podmiot, który ma w tym interes prawny lub, że ciąży na nim obowiązek u...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Podstawowa opłata skarbowa
58.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej