To wszystko możemy dla Ciebie / za Ciebie zrobić

Nadanie obywatelstwa polskiego

Leave review
Obywatelstwo polskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek cudzoziemca. Obywatelstwo może otrzymać każdy cudzoziemiec i nie istnieją p...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Uznanie za obywatela polskiego

Leave review
Za obywatela polskiego uznaje się: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie ...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Przyznanie obywatelstwa polskiego

Leave review
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Podstawowa opłata skarbowa
58.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej