fbpx

To wszystko możemy dla Ciebie / za Ciebie zrobić

Nadanie obywatelstwa polskiego

Nadanie obywatelstwa polskiego

Obywatelstwo polskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek cudzoziemca. Obywatelstwo może otrzymać każdy cudzoziemiec i nie istnieją p...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Czytaj więcej

Uznanie za obywatela polskiego

Za obywatela polskiego uznaje się: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie ...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Czytaj więcej
Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Kto może skorzystać z usługi? Każdy, kto ma lub miał polskie obywatelstwo oraz podmiot, który ma w tym interes prawny lub, że ciąży na nim obowiązek u...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Czytaj więcej