To wszystko możemy dla Ciebie / za Ciebie zrobić

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca / Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagających wysokich kwalifikacji

Jednolite zezwolenie uprawniające jednocześnie do pobytu oraz wykonywania pracy przez cudzoziemca lub pełnienia funkcji zarządczych/prokurenckich w sp...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały jest decyzją administracyjną wydawaną na czas nieoznaczony. Karta pobytu do tego zezwolenia wydawana jest na okres 10 lat, c...
Maksymalny okres ważności
bezterminowy
Czytaj więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce jest decyzją administracyjną wydaną przez właściwego wojewodę, udzieloną cudzoziemcowi na okres niezbędny do real...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest decyzją administracyjną wydawaną na czas nieoznaczony. Karta pobytu do tego zezwolenia wydawana...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Czytaj więcej

Numer identyfikacyjny PESEL dla cudzoziemca

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, n...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Czytaj więcej

Zameldowanie na pobyt czasowy

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i zamierzasz przebywać w Polsce powyżej 30 dni to zamelduj się na pobyt czasowy w Polsce. Przy okazji możesz uzyskać numer ...
Czytaj więcej

Zaproszenie dla cudzoziemca

Maksymalny okres ważności
1 rok
Czytaj więcej

AUDYT - pobytu, zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Czytaj więcej

Cofnięcie zakazu wjazdu do Polski

Jeżeli otrzymałeś decyzję o zobowiązaniu do powrotu wraz z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zakazem ponownego wja...
Czytaj więcej

Wiza dla cudzoziemca

pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub kon...
Maksymalny okres ważności
365 dni
Czytaj więcej

Profil zaufany

Profil zaufany (PZ) umożliwia załatwianie spraw urzędowych online i możesz go uzyskać bez wychodzenia z domu. Pomożemy Ci wybrać, czy możesz skorzysta...
Czytaj więcej