blog

Płaca minimalna 2020

Wysokość płacy minimalnej oraz stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych w 2020 r.

Leave review
Wysokość płacy minimalnej oraz stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych w 2020 r.
Czytaj dalej
cd. Zmiana miejsca zatrudnienia cudzoziemca na karcie pobytu a jego prawo do legalnego pobytu w Polsce

cd. Zmiana miejsca zatrudnienia cudzoziemca na karcie pobytu a jego prawo do legalnego pobytu w Polsce

Leave review
Czytaj dalej
Oświadczenie pracodawcy dotyczące art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Oświadczenie pracodawcy dotyczące art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Leave review
Czytaj dalej
Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi - o czym należy pamiętać !

Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi - o czym należy pamiętać !

Leave review
Jeżeli jesteś pracodawcą i zamierzasz zatrudnić cudzoziemca na podstawie Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy mu
Czytaj dalej
Zmiana miejsca zatrudnienia cudzoziemca na karcie pobytu a jego prawo do legalnego pobytu w Polsce

Zmiana miejsca zatrudnienia cudzoziemca na karcie pobytu a jego prawo do legalnego pobytu w Polsce

Leave review
Czytaj dalej
7 warunków aby kontynuować pracę na złożonym wniosku o zezwolenie na pracę

7 warunków aby kontynuować pracę na złożonym wniosku o zezwolenie na pracę

Leave review
Dziś na przysłowiową "tapetę" weźmiemy przepis dotyczący dalszego świadczenia pracy przez cudzoziemca pomimo, że wykorzy
Czytaj dalej
Pracodawco kto może przyjść do Ciebie w celu przeprowadzenia kontroli!!!

Pracodawco kto może przyjść do Ciebie w celu przeprowadzenia kontroli!!!

Leave review
Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie, musi się liczyć z tym, że odpowiednie organy mogą prz
Czytaj dalej
Pracodawco jaka kara Ci grozi za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców!!!

Pracodawco jaka kara Ci grozi za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców!!!

Leave review
„Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.” 
Czytaj dalej
Kiedy odpowiednie organy mogą zatrzymać Ci i deportować pracownika - cudzoziemca!!!

Kiedy odpowiednie organy mogą zatrzymać Ci i deportować pracownika - cudzoziemca!!!

Leave review
Gdy już w wyniku przeprowadzonej kontroli PIP lub SG stwierdziła nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca na rzecz
Czytaj dalej
Startujemy z blogiem

Startujemy z blogiem

Leave review
Jak zapowiadaliśmy tak zrobiliśmy. BLOG wystartował ...Czego możecie się spodziewać ?? Zamiezramy poruszać najciekawsz
Czytaj dalej
Wizy dla cudzoziemców, rodzaje wiz

Wizy dla cudzoziemców

Leave review
Obywatele wielu krajów spoza UE, którzy chcą wjechać do Polski, zobowiązani są do posiadania wizy. Wiza to inaczej zgoda
Czytaj dalej
3 powody dlaczego audyt jest niezbędny!!!

3 powody dlaczego audyt jest niezbędny!!!

Leave review
Pracodawco co to jest audyt, po co Ci on oraz w czym może Ci on pomóc???Zaczniemy od pierwszego zagadnienia. Co to je
Czytaj dalej