fbpx

Profesjonalny blog - pobyt i zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

jak uzyskać PESEL dla cudzoziemca

jak uzyskać PESEL dla cudzoziemca

PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, inaczej mówiąc - polski (jedenastocyfrowy) numer identyfikac...
Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca ?

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca - Ukraińca ?

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Jak to zrobić ? Na co zwrócić uwagę ? Wykonać to samemu czy skorzystać z...
do Polski bez kwarantanny

Obowiązkowa kwarantanna dla wszystkich ?

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen oraz zasady dla podróżnych przybywających do Polski sp...
Zawody zwolnione z Informacji Starosty

Zawody zwolnione z Informacji Starosty

W jakich przypadkach pracodawca nie musi się starać o uzyskanie Informacji Starosty
Wysokość płacy minimalnej oraz stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych w 2021 r.

Wysokość płacy minimalnej oraz stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych w 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pra...
Płaca minimalna 2020

Wysokość płacy minimalnej oraz stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych w 2020 r.

Wysokość płacy minimalnej oraz stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych w 2020 r.
cd. Zmiana miejsca zatrudnienia cudzoziemca na karcie pobytu a jego prawo do legalnego pobytu w Polsce

cd. Zmiana miejsca zatrudnienia cudzoziemca na karcie pobytu a jego prawo do legalnego pobytu w Polsce

Zmiana miejsca zatrudnienia cudzoziemca na karcie pobytu a jego prawo do legalnego pobytu w Polsce

Zmiana miejsca zatrudnienia cudzoziemca na karcie pobytu a jego prawo do legalnego pobytu w Polsce

Pracodawco kto może przyjść do Ciebie w celu przeprowadzenia kontroli!!!

Pracodawco kto może przyjść do Ciebie w celu przeprowadzenia kontroli!!!

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie, musi się liczyć z tym, że odpowiednie organy mogą prz...
Pracodawco jaka kara Ci grozi za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców!!!

Pracodawco jaka kara Ci grozi za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców!!!

„Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.” 
Kiedy odpowiednie organy mogą zatrzymać Ci i deportować pracownika - cudzoziemca!!!

Kiedy odpowiednie organy mogą zatrzymać Ci i deportować pracownika - cudzoziemca!!!

Gdy już w wyniku przeprowadzonej kontroli PIP lub SG stwierdziła nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca na rzecz...
Startujemy z blogiem

Startujemy z blogiem

Jak zapowiadaliśmy tak zrobiliśmy. BLOG wystartował ... Czego możecie się spodziewać ?? Zamiezramy poruszać najciekawsz...