jak uzyskać PESEL dla cudzoziemca

jak uzyskać PESEL dla cudzoziemca

PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, inaczej mówiąc - polski (jedenastocyfrowy) numer identyfikac...
Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca ?

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca - Ukraińca ?

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Jak to zrobić ? Na co zwrócić uwagę ? Wykonać to samemu czy skorzystać z...
do Polski bez kwarantanny

Obowiązkowa kwarantanna dla wszystkich ?

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen oraz zasady dla podróżnych przybywających do Polski sp...
Zawody zwolnione z Informacji Starosty

Zawody zwolnione z Informacji Starosty

W jakich przypadkach pracodawca nie musi się starać o uzyskanie Informacji Starosty
Wysokość płacy minimalnej oraz stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych w 2021 r.

Wysokość płacy minimalnej oraz stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych w 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pra...
Płaca minimalna 2020

Wysokość płacy minimalnej oraz stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych w 2020 r.

Wysokość płacy minimalnej oraz stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych w 2020 r.
cd. Zmiana miejsca zatrudnienia cudzoziemca na karcie pobytu a jego prawo do legalnego pobytu w Polsce

cd. Zmiana miejsca zatrudnienia cudzoziemca na karcie pobytu a jego prawo do legalnego pobytu w Polsce

Oświadczenie pracodawcy dotyczące art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Oświadczenie pracodawcy dotyczące art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi - o czym należy pamiętać !

Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi - o czym należy pamiętać !

Jeżeli jesteś pracodawcą i zamierzasz zatrudnić cudzoziemca na podstawie Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy mu...
Zmiana miejsca zatrudnienia cudzoziemca na karcie pobytu a jego prawo do legalnego pobytu w Polsce

Zmiana miejsca zatrudnienia cudzoziemca na karcie pobytu a jego prawo do legalnego pobytu w Polsce

7 warunków aby kontynuować pracę na złożonym wniosku o zezwolenie na pracę

7 warunków aby kontynuować pracę na złożonym wniosku o zezwolenie na pracę

Dziś na przysłowiową "tapetę" weźmiemy przepis dotyczący dalszego świadczenia pracy przez cudzoziemca pomimo, że wykorzy...
Pracodawco kto może przyjść do Ciebie w celu przeprowadzenia kontroli!!!

Pracodawco kto może przyjść do Ciebie w celu przeprowadzenia kontroli!!!

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie, musi się liczyć z tym, że odpowiednie organy mogą prz...