To wszystko możemy dla Ciebie / za Ciebie zrobić

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca (Typ A, B, C i D)

Zezwolenie na pracę jest decyzją administracyjną uprawniającą do wykonywania pracy przez cudzoziemca lub pełnienia funkcji zarządczych/producenckich w...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Czytaj więcej

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie rejestrowane przez właściwy Urząd Pracy ze względu na siedzibę firmy/zamieszkanie pracodawcy na wniosek pracodawcy, który zamierza powier...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Czytaj więcej

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca / Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagających wysokich kwalifikacji

Jednolite zezwolenie uprawniające jednocześnie do pobytu oraz wykonywania pracy przez cudzoziemca lub pełnienia funkcji zarządczych/prokurenckich w sp...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest decyzją administracyjną wydawaną na czas nieoznaczony. Karta pobytu do tego zezwolenia wydawana...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Czytaj więcej

AUDYT - pobytu, zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Czytaj więcej