To wszystko możemy dla Ciebie / za Ciebie zrobić

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

Dodaj recenzję
Posiadasz Kartę Polaka i zamierzasz się osiedlić na terytorium Polski, możesz skorzystać z możliwości pomocy finansowej i otrzymać dofinansowanie nawe...
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej