fbpx

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca / Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagających wysokich kwalifikacji

Czym jest jednolite zezwolenie.

          Jednolite zezwolenie uprawniające jednocześnie do pobytu oraz wykonywania pracy przez cudzoziemca lub pełnienia funkcji zarządczych/prokurenckich w spółkach prawa handlowego, na terytorium Polski. Jest to decyzja administracyjna wydawana na wniosek cudzoziemca przez właściwego miejscowo wojewodę.

          Do zezwolenia wydawana jest karta pobytu, która wraz z ważnym paszportem uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy (wewnętrznej oraz zewnętrznej UE) oraz przebywania do 90 dni, w innych krajach strefy Schengen. Karta pobytu z adnotacją „Dostęp do rynku pracy” uprawnia do pobierania świadczenia 500+, jeżeli dzieci cudzoziemca mieszkają wraz z nim w Polsce.

Kto wydaje jednolite zezwolenie ?

          Ww. zezwolenia udziela wojewoda gdy cel pobytu wskazany we wniosku uzasadnia przebywanie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, jednorazowo może być wydane maksymalnie na 3 lata.

UWAGA

Brak odpowiedniego zezwolenia lub zawarcie nieodpowiedniej umowy jest wykroczeniem, którego popełnienie jest zagrożone: karą grzywny do 30 000 PLN oraz karą administracyjną tj. deportacją cudzoziemca z terytorium RP. Dodatkowo na cudzoziemcu ciąży obowiązek informacyjny w ustawowym terminie o zakończeniu pracy w podmiocie gospodarczym wskazanym w decyzji. Nie wykonanie tego obowiązku może skutkować odmową udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy.

Maksymalny okres ważności

3 lata

Podstawowa opłata skarbowa

440.00

Stroną w postępowaniu jest:

cudzoziemiec
Twoje imię *
Twój numer telefonu *
Twój adres e-mail *
Akceptacja *

Zapoznałem się - treść regulaminu

Wszystko możesz zrobić sam, ale my polecamy skorzystać z naszych profesjonalnych usług.

Pozostaw nam swój numer telefonu, a my się z Tobą skontaktujemy i znajdziemy rozwiązanie.

PAMIĘTAJ -  na tym etapie to nic nie kosztuje.

powiązane tematy