fbpx

To wszystko możemy dla Ciebie / za Ciebie zrobić

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca (Typ A, B, C i D)

Zezwolenie na pracę jest decyzją administracyjną uprawniającą do wykonywania pracy przez cudzoziemca lub pełnienia funkcji zarządczych/producenckich w...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Czytaj więcej

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie rejestrowane przez właściwy Urząd Pracy ze względu na siedzibę firmy/zamieszkanie pracodawcy na wniosek pracodawcy, który zamierza powier...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Czytaj więcej

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca / Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagających wysokich kwalifikacji

Jednolite zezwolenie uprawniające jednocześnie do pobytu oraz wykonywania pracy przez cudzoziemca lub pełnienia funkcji zarządczych/prokurenckich w sp...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały jest decyzją administracyjną wydawaną na czas nieoznaczony. Karta pobytu do tego zezwolenia wydawana jest na okres 10 lat, c...
Maksymalny okres ważności
bezterminowy
Czytaj więcej
Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce jest decyzją administracyjną wydaną przez właściwego wojewodę, udzieloną cudzoziemcowi na okres niezbędny do real...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest decyzją administracyjną wydawaną na czas nieoznaczony. Karta pobytu do tego zezwolenia wydawana...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Czytaj więcej
Karta Polaka

Karta Polaka

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Karta Polaka nie oznacza posiadania obywatelstwa polskiego, ani nie je...
Maksymalny okres ważności
10 lat
Czytaj więcej

Prawo jazdy - wymiana na prawo jazdy polskie

wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie prawo jazdy
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Czytaj więcej

Numer identyfikacyjny PESEL dla cudzoziemca

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, n...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Czytaj więcej

Zameldowanie na pobyt czasowy

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i zamierzasz przebywać w Polsce powyżej 30 dni to zamelduj się na pobyt czasowy w Polsce. Przy okazji możesz uzyskać numer ...
Czytaj więcej
Nadanie obywatelstwa polskiego

Nadanie obywatelstwa polskiego

Obywatelstwo polskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek cudzoziemca. Obywatelstwo może otrzymać każdy cudzoziemiec i nie istnieją p...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Czytaj więcej

Zaproszenie dla cudzoziemca

Maksymalny okres ważności
1 rok
Czytaj więcej

Uznanie za obywatela polskiego

Za obywatela polskiego uznaje się: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie ...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Czytaj więcej
Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Kto może skorzystać z usługi? Każdy, kto ma lub miał polskie obywatelstwo oraz podmiot, który ma w tym interes prawny lub, że ciąży na nim obowiązek u...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Czytaj więcej

AUDYT - pobytu, zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Czytaj więcej

Cofnięcie zakazu wjazdu do Polski

Jeżeli otrzymałeś decyzję o zobowiązaniu do powrotu wraz z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zakazem ponownego wja...
Czytaj więcej

Wiza dla cudzoziemca

pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub kon...
Maksymalny okres ważności
365 dni
Czytaj więcej

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

Posiadasz Kartę Polaka i zamierzasz się osiedlić na terytorium Polski, możesz skorzystać z możliwości pomocy finansowej i otrzymać dofinansowanie nawe...
Czytaj więcej

Zezwoleń na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Jest to decyzja administracyjna właściwego wojewody ze względu na miejsce Twojego pobytu na terytorium Polski
Maksymalny okres ważności
3 lata
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu

Czytaj więcej

Profil zaufany

Profil zaufany (PZ) umożliwia załatwianie spraw urzędowych online i możesz go uzyskać bez wychodzenia z domu. Pomożemy Ci wybrać, czy możesz skorzysta...
Czytaj więcej