To wszystko możemy dla Ciebie / za Ciebie zrobić

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca (Typ A, B, C i D)

Dodaj recenzję
Zezwolenie na pracę jest decyzją administracyjną uprawniającą do wykonywania pracy przez cudzoziemca lub pełnienia funkcji zarządczych/producenckich w...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Ustawowy okres oczekiwania
30 dni
Podstawowa opłata skarbowa
100.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
pracodawca
Czytaj więcej

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Dodaj recenzję
Oświadczenie rejestrowane przez właściwy Urząd Pracy ze względu na siedzibę firmy/zamieszkanie pracodawcy na wniosek pracodawcy, który zamierza powier...
Maksymalny okres ważności
180 dni
Ustawowy okres oczekiwania
7 dni roboczych
Podstawowa opłata skarbowa
30.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
pracodawca
Czytaj więcej

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca / Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagających wysokich kwalifikacji

Dodaj recenzję
Jednolite zezwolenie uprawniające jednocześnie do pobytu oraz wykonywania pracy przez cudzoziemca lub pełnienia funkcji zarządczych/prokurenckich w sp...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Podstawowa opłata skarbowa
440.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt stały

Dodaj recenzję
Zezwolenie na pobyt stały jest decyzją administracyjną wydawaną na czas nieoznaczony. Karta pobytu do tego zezwolenia wydawana jest na okres 10 lat, c...
Maksymalny okres ważności
bezterminowy
Podstawowa opłata skarbowa
640.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt czasowy

Dodaj recenzję
Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce jest decyzją administracyjną wydaną przez właściwego wojewodę, udzieloną cudzoziemcowi na okres niezbędny do real...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Ustawowy okres oczekiwania
1 miesiąc
Podstawowa opłata skarbowa
340.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Dodaj recenzję
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest decyzją administracyjną wydawaną na czas nieoznaczony. Karta pobytu do tego zezwolenia wydawana...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Podstawowa opłata skarbowa
640.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Karta Polaka

Dodaj recenzję
Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność do Narodu Polskiego. Karta Polaka nie oznacza posiadania obywatelstwa polskiego, ani nie je...
Maksymalny okres ważności
10 lat
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Prawo jazdy - wymiana na prawo jazdy polskie

Dodaj recenzję
wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie prawo jazdy
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Numer identyfikacyjny PESEL dla cudzoziemca

Dodaj recenzję
Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, n...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zameldowanie na pobyt czasowy

Dodaj recenzję
Jeżeli jesteś cudzoziemcem i zamierzasz przebywać w Polsce powyżej 30 dni to zamelduj się na pobyt czasowy w Polsce. Przy okazji możesz uzyskać numer ...
Ustawowy okres oczekiwania
tego samego dnia
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Nadanie obywatelstwa polskiego

Dodaj recenzję
Obywatelstwo polskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek cudzoziemca. Obywatelstwo może otrzymać każdy cudzoziemiec i nie istnieją p...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Ustawowy okres oczekiwania
nieokreślony
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zaproszenie dla cudzoziemca

Dodaj recenzję
Maksymalny okres ważności
1 rok
Podstawowa opłata skarbowa
27.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
pracodawca
Czytaj więcej

Uznanie za obywatela polskiego

Dodaj recenzję
Za obywatela polskiego uznaje się: cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie ...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Ustawowy okres oczekiwania
2 misiące
Podstawowa opłata skarbowa
219.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Dodaj recenzję
Kto może skorzystać z usługi?Każdy, kto ma lub miał polskie obywatelstwo oraz podmiot, który ma w tym interes prawny lub, że ciąży na nim obowiązek u...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Podstawowa opłata skarbowa
58.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

AUDYT - pobytu, zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Dodaj recenzję
Ustawowy okres oczekiwania
3 dni
Czytaj więcej

Cofnięcie zakazu wjazdu do Polski

Dodaj recenzję
Jeżeli otrzymałeś decyzję o zobowiązaniu do powrotu wraz z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zakazem ponownego wja...
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Wiza dla cudzoziemca

Dodaj recenzję
pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub kon...
Maksymalny okres ważności
365 dni
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej

Dodaj recenzję
Posiadasz Kartę Polaka i zamierzasz się osiedlić na terytorium Polski, możesz skorzystać z możliwości pomocy finansowej i otrzymać dofinansowanie nawe...
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zezwoleń na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Dodaj recenzję
Jest to decyzja administracyjna właściwego wojewody ze względu na miejsce Twojego pobytu na terytorium Polski
Maksymalny okres ważności
3 lata
Podstawowa opłata skarbowa
640.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu

Dodaj recenzję
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Profil zaufany

Dodaj recenzję
Profil zaufany (PZ) umożliwia załatwianie spraw urzędowych online i możesz go uzyskać bez wychodzenia z domu. Pomożemy Ci wybrać, czy możesz skorzysta...
Czytaj więcej