fbpx

A. Postanowienia ogólne

I. Przedmiot regulaminu

Regulamin określa praktyczne zasady płatności oraz realizacji umowy sprzedaży usług i produktów na stronach www.pracuj-legalnie.pl.

II. Sprzedawca

Sprzedawcą zawierającym umowę sprzedaży z Kupującym jest firma Pracuj-Legalnie.PL Krzysztof z siedzibą w Jabłonce,  NIP: 7351598920, REGON: 367902072, zwanym w dalszej części Sprzedającym.

Siedziba Sprzedającego oraz adres korespondencyjny:

Pracuj-Legalnie.PL

ul. Stroma 6

34-480 Jabłonka

B. Warunki realizacji umowy sprzedaży usług i produktów

I. Zamówienia

 1. Szczegółowy zakres/opis usług/produktów oraz cen znajduje się na stronie internetowej www.pracuj-legalnie.pl., w dziale "Oferta".
 2. Zamówienia przyjmowane są: osobiście podczas spotkania biznesowego;
 3. za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na skrzynkę pocztową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. W zamówieniu dokonuje się:
  • wyboru zamawianych usług/towarów;
  • oznaczenia danych osobowych, firmowych na jaki ma być wystawiony rachunek;
  • wyboru sposobu płatności.
 1. Zamówienia można składać także za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, dzwoniąc na numer telefonu +48 574 217 325.
 2. Umowa zostaje zawarta po złożeniu zamówienia.

II. Płatność

 1. Zamieszczona na stronach Sprzedającego podane ceny są cenami brutto.
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  • gotówka
  • przelew bankowy;

III. Dostawa

 1. Dostawa zamówionych usług odbywa się za pośrednictwem: Internetu, Poczty Polskiej lub poprzez firmę kurierską.
 2. Czas dostawy, liczony jest od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji i wynosi:
  • internet – 24 godziny;
  • Poczta Polska - przesyłka priorytetowa, średni czas dostawy 2-3 dni;
  • firma kurierska - czas dostawy 1-2 dni.
 1. W przypadku konieczności wydłużenia czasu realizacji zamówienia Klient zostanie o powyższym niezwłocznie powiadomiony drogą e-mailową lub telefonicznie w celu potwierdzenia nowych parametrów zamówienia, np. terminu wysyłki lub składu zamówienia.
  • Koszt dostawy:W przypadku przesyłek za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej do rachunków doliczany jest koszt dostawy według aktualnych cenników spedytora.

C. Prawo odstąpienia od umowy (zwroty)

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz.271 z późn. zmianami) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru, składając stosowne oświadczenie* na piśmie. Kupujący zobowiązany jest także zwrócić Sprzedającemu towar w stanie niezmienionym, nieużywany – nie może nosić jakichkolwiek śladów użytkowania lub uszkodzeń. Zwrot ten powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Zwrot całej kwoty, zapłaconej za zakupione produkty, nastąpi wyłącznie przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.
 3. Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek za pobraniem.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży można kierować na adres: Pracuj-Legalnie.PL s.c., ul. Stroma 6, 34-480 Jabłonka; lub za pomocą poczty internetowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w wypadku:
  • świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 1. W przypadku niedopełnienia przez Kupującego warunków zwrotu, a w szczególności zwrócenie używanych lub uszkodzonych produktów, niedopełnienie terminu złożenia oświadczenia – zwrot nie zostanie przyjęty do realizacji, a odesłanie do Kupującego zwracanych produktów nastąpi wyłącznie po powtórnym uiszczeniu wpłaty na wskazane przez Sprzedającego konto bankowe kosztów wysyłki, zgodnej z aktualną taryfą na stronie Sprzedającego.

D. Postępowanie reklamacyjne

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176), Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową.
 2. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu dwóch lat od daty zakupu pod warunkiem zawiadomienia Sprzedającego o wadzie w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową.
 3. Reklamacje należy kierować na adres:
  Pracuj-Legalnie.PL s.c.
  ul. Stroma 6
  34-480 Jabłonka
  lub przy pomocy poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Kupujący może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez jego nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 5. Reklamacja rozpatrzona będzie w terminie 14 dni od daty jej złożenia.

E. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy prawa (w szczególności: Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).