To wszystko możemy dla Ciebie / za Ciebie zrobić

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca (Typ A, B, C i D)

Dodaj recenzję
Zezwolenie na pracę jest decyzją administracyjną uprawniającą do wykonywania pracy przez cudzoziemca lub pełnienia funkcji zarządczych/producenckich w...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Ustawowy okres oczekiwania
30 dni
Podstawowa opłata skarbowa
100.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
pracodawca
Czytaj więcej

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Dodaj recenzję
Oświadczenie rejestrowane przez właściwy Urząd Pracy ze względu na siedzibę firmy/zamieszkanie pracodawcy na wniosek pracodawcy, który zamierza powier...
Maksymalny okres ważności
180 dni
Ustawowy okres oczekiwania
7 dni roboczych
Podstawowa opłata skarbowa
30.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
pracodawca
Czytaj więcej

Zameldowanie na pobyt czasowy

Dodaj recenzję
Jeżeli jesteś cudzoziemcem i zamierzasz przebywać w Polsce powyżej 30 dni to zamelduj się na pobyt czasowy w Polsce. Przy okazji możesz uzyskać numer ...
Ustawowy okres oczekiwania
tego samego dnia
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zaproszenie dla cudzoziemca

Dodaj recenzję
Maksymalny okres ważności
1 rok
Podstawowa opłata skarbowa
27.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
pracodawca
Czytaj więcej

AUDYT - pobytu, zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Dodaj recenzję
Ustawowy okres oczekiwania
3 dni
Czytaj więcej

Potwierdzenie o aktualnym stanie konta w ZUS

Dodaj recenzję
Bardzo często w prowadzonych postępowaniach przez różne urzędy wymagają od nas dokument potwierdzający o niezaleganiu w składkach ZUS. Najszybszym spo...
Ustawowy okres oczekiwania
natychmiast
Stroną w postępowaniu jest:
pracodawca
Czytaj więcej