fbpx

To wszystko możemy dla Ciebie / za Ciebie zrobić

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca (Typ A, B, C i D)

Zezwolenie na pracę jest decyzją administracyjną uprawniającą do wykonywania pracy przez cudzoziemca lub pełnienia funkcji zarządczych/producenckich w...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Czytaj więcej

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie rejestrowane przez właściwy Urząd Pracy ze względu na siedzibę firmy/zamieszkanie pracodawcy na wniosek pracodawcy, który zamierza powier...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Czytaj więcej

Zameldowanie na pobyt czasowy

Jeżeli jesteś cudzoziemcem i zamierzasz przebywać w Polsce powyżej 30 dni to zamelduj się na pobyt czasowy w Polsce. Przy okazji możesz uzyskać numer ...
Czytaj więcej

Zaproszenie dla cudzoziemca

Maksymalny okres ważności
1 rok
Czytaj więcej

AUDYT - pobytu, zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Czytaj więcej

Potwierdzenie o aktualnym stanie konta w ZUS

Bardzo często w prowadzonych postępowaniach przez różne urzędy wymagają od nas dokument potwierdzający o niezaleganiu w składkach ZUS. Najszybszym spo...
Czytaj więcej