fbpx

Wojewoda Mazowiecki

Wykaz​ zawodów​ zwolnionych​ z​ informacji starosty — Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 listopada 2021r.​- link

721302 - Blacharz budowlany
712101 - Dekarz
711202 - Murarz
712303 - Tynkarz
722204 - Ślusarz
721204 - Spawacz

229201 - Fizjoterapeuta
341201 - Asystent osoby niepełnosprawnej
341202 - Opiekun osoby starszej
432103 - Magazynier
711202 - Murarz
712101 - Dekarz
712303 - Tynkarz
721204 - Spawacz
721302 - Blacharz budowlany
722204 - Ślusarz
723103 - Mechanik pojazdów samochodowych
751204 - Piekarz
833202 - Kierowca ciągnika siodłowego
833203 - Kierowca samochodu ciężarowego
911101 - Pomoc domowa
711501 – Cieśla (S)
711502 - Cieśla szalunkowy
711503 - Stolarz budowlany
711504 – Szkutnik (S)
711590 - Pozostali cieśle i stolarze budowlani
834201 - Mechanik maszyn i urządzeń drogowych (S)
834202 - Operator maszyn drogowych
834203 - Operator maszyn i sprzętu torowego
834204 - Operator sprzętu ciężkiego
834205 - Operator koparki
834206 - Operator koparko-ładowarki
834207 - Operator ładowarki
834208 - Operator spycharki
834290 - Pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
712901 - Monter płyt kartonowo - gipsowych
712902 - Monter systemów suchej zabudowy
712904 - Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
712905 - Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (S)
712906 - Monter stolarki budowlanej
712990 - Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
232001 - Nauczyciel / instruktor praktycznej nauki zawodu
232002 - Nauczyciel przedmiotów zawodowych artystycznych
232003 - Nauczyciel przedmiotów zawodowych ekonomicznych
232004 - Nauczyciel przedmiotów zawodowych medycznych
232005 - Nauczyciel przedmiotów zawodowych rolniczych i leśnych
232006 - Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych
232007 - Nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych
232090 - Pozostali nauczyciele kształcenia zawodowego
223101 - Położna
223201 - Położna - specjalista organizacji i zarządzania
223202 - Położna - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
223203 - Położna - specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego
223204 - Położna - specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
223205 - Położna - specjalista pielęgniarstwa położniczego
223206 - Położna - specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
223207 - Położna - specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
223290 - Pozostałe położne z tytułem specjalisty
222101 - Pielęgniarka
222201 - Pielęgniarka - specjalista organizacji i zarządzania
222202 - Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
222203 - Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
222204 - Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa diabetologicznego
222205 - Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
222206 - Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
222207 - Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
222208 - Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego
222209 - Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
222210 - Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
222211 - Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
222212 - Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
222213 - Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
222214 - Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej
222215 - Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
222216 - Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
222217 - Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
222218 - Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
222219 - Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania
222220 - Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących
222221 - Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
222222 - Pielęgniarka - specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
222290 - Pozostałe pielęgniarki z tytułem specjalisty
221102 - Lekarz ze specjalizacją I stopnia
221201 - Lekarz - specjalista alergologii
221202 - Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
221203 - Lekarz - specjalista angiologii
221204 - Lekarz - specjalista audiologii i foniatrii
221205 - Lekarz - specjalista balneologii i medycyny fizykalnej
221206 - Lekarz - specjalista chirurgii dziecięcej
221207 - Lekarz - specjalista chirurgii klatki piersiowej
221208 - Lekarz - specjalista chirurgii naczyniowej
221209 - Lekarz - specjalista chirurgii ogólnej
221210 - Lekarz - specjalista chirurgii onkologicznej
221211 - Lekarz - specjalista chirurgii plastycznej
221212 - Lekarz - specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej
221213 - Lekarz - specjalista chorób płuc
221214 - Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
221215 - Lekarz - specjalista chorób zakaźnych
221216 - Lekarz - specjalista dermatologii i wenerologii
221217 - Lekarz - specjalista diabetologii
221218 - Lekarz - specjalista diagnostyki laboratoryjnej
221219 - Lekarz - specjalista endokrynologii
221220 - Lekarz - specjalista epidemiologii
221221 - Lekarz - specjalista farmakologii klinicznej
221222 - Lekarz - specjalista gastroenterologii
221223 - Lekarz - specjalista genetyki klinicznej
221224 - Lekarz - specjalista geriatrii
221225 - Lekarz - specjalista ginekologii onkologicznej
221226 - Lekarz - specjalista hematologii
221227 - Lekarz - specjalista hipertensjologii
221228 - Lekarz - specjalista immunologii klinicznej
221229 - Lekarz - specjalista kardiochirurgii
221230 - Lekarz - specjalista kardiologii
221231 - Lekarz - specjalista kardiologii dziecięcej
221232 - Lekarz - specjalista medycyny nuklearnej
221233 - Lekarz - specjalista medycyny paliatywnej
221234 - Lekarz - specjalista medycyny pracy
221235 - Lekarz - specjalista medycyny ratunkowej
221236 - Lekarz - specjalista medycyny rodzinnej
221237 - Lekarz - specjalista medycyny sądowej
221238 - Lekarz - specjalista medycyny sportowej
221239 - Lekarz - specjalista medycyny transportu
221240 - Lekarz - specjalista mikrobiologii lekarskiej
221241 - Lekarz - specjalista nefrologii
221242 - Lekarz - specjalista neonatologii
221243 - Lekarz - specjalista neurochirurgii
221244 - Lekarz - specjalista neurologii
221245 - Lekarz - specjalista neurologii dziecięcej
221246 - Lekarz - specjalista neuropatologii
221247 - Lekarz - specjalista okulistyki
221248 - Lekarz - specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
221249 - Lekarz - specjalista onkologii klinicznej
221250 - Lekarz - specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
221251 - Lekarz - specjalista otorynolaryngologii
221252 - Lekarz - specjalista otorynolaryngologii dziecięcej
221253 - Lekarz - specjalista patomorfologii
221254 - Lekarz - specjalista pediatrii
221255 - Lekarz - specjalista położnictwa i ginekologii
221256 - Lekarz - specjalista psychiatrii
221257 - Lekarz - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
221258 - Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
221259 - Lekarz - specjalista radioterapii onkologicznej
221260 - Lekarz - specjalista rehabilitacji medycznej
221261 - Lekarz - specjalista reumatologii
221262 - Lekarz - specjalista seksuologii
221263 - Lekarz - specjalista toksykologii klinicznej
221264 - Lekarz - specjalista transfuzjologii klinicznej
221265 - Lekarz - specjalista transplantologii klinicznej
221266 - Lekarz - specjalista urologii
221267 - Lekarz - specjalista urologii dziecięcej
221268 - Lekarz - specjalista zdrowia publicznego
221269 - Lekarz - specjalista chorób płuc dzieci
221270 - Lekarz - specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
221271 - Lekarz - specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej
221272 - Lekarz - specjalista gastroenterologii dziecięcej
221273 - Lekarz - specjalista intensywnej terapii
221274 - Lekarz - specjalista medycyny lotniczej
221275 - Lekarz - specjalista medycyny morskiej i tropikalnej
221276 - Lekarz - specjalista nefrologii dziecięcej
221277 - Lekarz - specjalista pediatrii metabolicznej
221278 - Lekarz - specjalista perinatologii
221290 - Pozostali  - Lekarze specjaliści


 
 
 

wyszukiwarka kodów PKD

zwolnionych z Informacji Starosty


W wyszukiwarce uwzględniono Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rozporządzenia oraz Zarządzenia Wojewodów wszystkich województw.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług


legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce