fbpx

Wojewoda Lubuski

Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa lubuskiego - link

341201 - Asystent osoby niepełnosprawnej
721306 - Blacharz samochodowy
711205 - Brukarz
751201 - Cukiernik
751202 - Dekorator wyrobów cukierniczych
962103 - Dostawca potraw
7412 - Elektromechanicy i elektromonterzy
7411 - Elektrycy budowlani i pokrewni
229201 - Fizjoterapeuta
5141 - Fryzjerzy
121101 - Główny księgowy
962105 - Goniec
325902 - Higienistka szkolna
7126 - Hydraulicy i monterzy rurociągów
2142 - Inżynierowie budownictwa
833201 - Kierowca autocysterny
833202 - Kierowca ciągnika siodłowego
832201 - Kierowca mechanik
833203 - Kierowca samochodu ciężarowego
832202 - Kierowca samochodu dostawczego
132301 - Kierownik budowy
753201 - Konstruktor odzieży
421106 - Kontroler rozliczeń pieniężnych
7531 - Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni
753202 - Krojczy
331301 - Księgowy
512001 - Kucharz
832101 - Kurier motocyklowy
713203 - Lakiernik samochodowy
221101 - Lekarz
2212 - Lekarze specjaliści (ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty)
235301 - Lektor języka obcego
2294 - Audiofonolodzy i logopedzi
432103 - Magazynier
7131 - Malarze budowlani i pokrewni
7511 - Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni
7231 - Mechanicy pojazdów samochodowych
711201 - Monter kamiennych elementów budowlanych
821902 - Monter mebli
821905 - Monter wyrobów z drewna
7127 - Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
7124 - Monterzy izolacji
7111 - Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
7413 - Monterzy linii elektrycznych
711202 - Murarz
711204 - Murarz-tynkarz
235106 -Nauczyciel instruktor
234201 - Nauczyciel przedszkola
2330 - Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego)
2320 - Nauczyciele kształcenia zawodowego
2341 - Nauczyciele szkół podstawowych
2352 - Nauczyciele szkół specjalnych
815902 - Operator maszyn tapicerskich
8342 - Operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
8172 - Operatorzy maszyn i urządzeń do obróbki drewna
341202 - Opiekun osoby starszej
341203 - Opiekun w domu pomocy społecznej
341204 - Opiekunka środowiskowa
516201 - Osoba do towarzystwa
751204 - Piekarz
222101 - Pielęgniarka
134205 - Pielęgniarka oddziałowa
2222 - Pielęgniarki z tytułem specjalisty
223101 - Położna
134206 - Położna oddziałowa
2232 - Położne z tytułem specjalisty
5321 - Pomocniczy personel medyczny
931301 - Pomocniczy robotnik budowlany
932910 - Pomocnik piekarza
7122 - Posadzkarze, parkieciarze, glazurnicy
833290 - Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych
711290 - Pozostali murarze i pokrewni
241190 - Pozostali specjaliści ds. księgowości i rachunkowości
753490 - Pozostali tapicerzy i pokrewni
5322 - Pracownicy domowej opieki osobistej
4311 - Pracownicy ds. rachunkowości i księgowości
431301 - Pracownik obsługi płacowej
2634 - Psycholodzy i pokrewni
229909 - Psychoonkolog
229905 - Psychoterapeuta
229910 - Psychotraumatolog
325601 - Ratownik medyczny
7129 - Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
7133 - Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
6210 - Robotnicy leśni i pokrewni
7521 - Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni
7119 - Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
9215 - Robotnicy wykonujący prace proste w leśnictwie
532904 - Sanitariusz szpitalny
421107 - Skarbnik bankowy
7212 - Spawacze i pokrewni
241103 - Specjalista ds. rachunkowości
224001 - Specjalista ds. ratownictwa medycznego
229906 - Specjalista psychoterapii uzależnień
229907 - Specjalista terapii uzależnień
7522 - Stolarze meblowi i pokrewni
7224 - Szlifierze narzędzi i polerowacze metali
815301 - Szwaczka maszynowa
7533 - Szwaczki, hafciarki i pokrewni
7222 - Ślusarze i pokrewni
753402 - Tapicer
753403 - Tapicer meblowy
311922 - Technik technologii drewna
311924 - Technik technologii odzieży
7123 - Tynkarze i pokrewni
7523 - Ustawiacze i operatorzy maszyn do obróbki i produkcji wyrobów z drewna
7223 - Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni
234202 - Wychowawca małego dziecka
3323 - Zaopatrzeniowcy
711203 - Zdun

wyszukiwarka kodów PKD

zwolnionych z Informacji Starosty


W wyszukiwarce uwzględniono Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rozporządzenia oraz Zarządzenia Wojewodów wszystkich województw.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług


legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce