fbpx

Wojewoda Kujawsko - Pomorski

Zarządzenie Nr 222/2021 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców - link


229201 - Fizjoterapeuta
263401 - Psycholog
263403 - Psycholog kliniczny
333105 - Spedytor
325401 - Technik fizjoterapii
325402 - Technik masażysta (S)
512001 - Kucharz (S)
514101 - Fryzjer (S)
712501 - Monter / składacz okien
712503 - Szklarz budowlany
712601 - Hydraulik
712608 - Monter sieci cieplnych
712610 - Monter sieci gazowych
712612 - Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych
712614 - Monter urządzeń energii odnawialnej
712703 – Monter / konserwator instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
712990 - Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
713203 - Lakiernik samochodowy
721302 - Blacharz budowlany
721306 - Blacharz samochodowy s
721404 - Monter konstrukcji stalowych
722308 - Operator obrabiarek sterowanych numerycznie
722313 - Tokarz – frezer obrabiarek sterowanych numerycznie
723103 - Mechanik pojazdów samochodowych s
751104 - Rozbieracz – wykrawacz
751105 - Rzeźnik – wędliniarz
752101 - Impregnator drewna
752105 - Sortowacz materiałów drzewnych
752208 - Stolarz meblowy
752290 - Pozostali stolarze meblowi i pokrewni
752301 - Frezer drewna
752310 - Tokarz w drewnie
752311 - Ustawiacz maszyn do obróbki drewna
753105 - Krawiec (S)
814208 - Operator wtryskarki
814209 - Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych (S)
815301 - Szwaczka maszynowa
816026 - Operator urządzeń do przetwórstwa drobiu
932904 - Patroszacz ryb


wyszukiwarka kodów PKD

zwolnionych z Informacji Starosty


W wyszukiwarce uwzględniono Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rozporządzenia oraz Zarządzenia Wojewodów wszystkich województw.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług


legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce