Wojewoda Wielkopolski

Rozporządzenie nr 24/17 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa wielkopolskiego - link


432103 - magazynier
512001 - kucharz
711202 - murarz
711204 - murarz - tynkarz
711401 - betoniarz
711501 - cieśla
711402 - betoniarz - zbrojarz
711404 - zbrojarz
711502 - cieśla szalunkowy
711503 - stolarz budowlany
712101 - dekarz
712201 - cykliniarz
712202 - glazurnik
712203 - parkieciarz
712204 - posadzkarz
712290 - pozostali posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
712303 - tynkarz
712901 - monter płyt gipsowo-kartonowych
712902 - monter systemów suchej zabudowy
712905 - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
712906 - monter stolarki budowlanej
713101 - malarz - tapeciarz
713102 - malarz budowlany
721204 - spawacz
723103 - mechanik pojazdów samochodowych
741301 - elektromonter linii kablowych
751104 - rozbieracz - wykrawacz
751105 - rzeźnik - wędliniarz
752208 - stolarz meblowy
752290 - pozostali stolarze meblowi i pokrewni
753403 - tapicer meblowy
753490 - pozostali tapicerzy i pokrewni
815301 - szwaczka maszynowa
833202- kierowca ciągnika siodłowego
833203 - kierowca samochodu ciężarowego
931301 - pomocniczy robotnik budowlany
932101 - pakowacz ręczny
9329 - robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani
933304 - robotnik magazynowy
941201 - pomoc kuchenna

wyszukiwarka kodów PKD

zwolnionych z Informacji Starosty

W wyszukiwarce uwzględniono Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rozporządzenia oraz Zarządzenia Wojewodów wszystkich województw.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług


legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce