fbpx

Wojewoda Śląski

Zarządzenie nr 13/22 Wojewody Śląskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa śląskiego - link


235301 - Lektor języka obcego – jeżeli język którego będzie nauczał cudzoziemiec jest jego językiem urzędowym
313904 - Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej
432103 - Magazynier
512001 - Kucharz
513101 - Kelner
513202 - Barman
712601 - Hydraulik
723103 - Mechanik pojazdów samochodowych
751104 - Rozbieracz - wykrawacz
751201 - Cukiernik
751204 - Piekarz
832201- -Kierowca mechanik
832202 - Kierowca samochodu dostawczego
834401 - Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)
911206 - Salowa
931301 - Pomocniczy robotnik budowlany
932101 - Pakowacz ręczny
941201 - Pomoc kuchenna


wyszukiwarka kodów PKD

zwolnionych z Informacji Starosty


W wyszukiwarce uwzględniono Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rozporządzenia oraz Zarządzenia Wojewodów wszystkich województw.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług


legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce