fbpx

cd. Zmiana miejsca zatrudnienia cudzoziemca na karcie pobytu a jego prawo do legalnego pobytu w Polsce

     Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wracamy do problemu opisanego w artykule z naszego bloga

Zmiana miejsca zatrudnienia cudzoziemca na karcie pobytu a jego prawo do legalnego pobytu w Polsce

     Dziś rozpatrujemy dwa zagadnienia w tym obszarze:

W jaki sposób można sprawdzić czy zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (karta pobytu) nie zostało cofnięte po zmianie podmiotu zatrudniającego?

  • Najłatwiejszym sposobem jest zwrócenie się strony (czyli cudzoziemca) do organu który udzielił nam to zezwolenie, ponieważ zgodnie z art.104 szt. 2 ustawy o cudzoziemcach "(…) Zezwolenie na pobyt czasowy cofa wojewoda, który go udzielił, w drodze decyzji (…)", więc on będzie najlepiej zorientowany w tym temacie.
  • Drugim sposobem jest osobiste udanie się cudzoziemca do Placówki Straży Granicznej, tam w drodze kontroli legalności pobytu funkcjonariusze sprawdzą nie tylko ważność karty pobytu, ale również czy posiada on prawo do legalnego pobytu w Polsce, a zatem m. in. to czy zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie zostało cofnięte.
    W tym przypadku należy liczyć się z tym, że jeżeli zezwolenie zostało cofnięte oraz upłynął dopuszczalny, ustawowy okres przewidziany dla cudzoziemca do wyjazdu z Polski, to otrzyma on decyzję administracyjną z nakazem opuszczenia terytorium RP. 

Co grozi cudzoziemcowi za brak powiadomienia wojewody o fakcie zakończenia zatrudnienia?

     Jak już wiadomo z wcześniejszego artykułu cudzoziemiec po zakończeniu zatrudnienia w firmie, dla której cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, jest zobowiązany powiadomić wojewodę który wydał decyzję o tym fakcie, w terminie 15 dni.

     Co mu grozi jeżeli tego nie zrobi???

     Zarówno sankcje administracyjne i wykroczeniowe określone w ustawie o cudzoziemcach nie przewidują tego, że stosuje się je wtedy, gdy cudzoziemiec nie wypełni obowiązku powiadomienia wojewody w terminie 15 dni.

     Przypomnę, że sankcje administracyjne to są przepisy na podstawie których wydaję się decyzję o zobowiązaniu do powrotu, czyli tą z nakazem opuszczenia Polski, a sankcje wykroczeniowe to te, za które nakłada się mandat, za naruszenie przepisów ww. ustawy.Żartobliwe dodam, że ustawa o cudzoziemcach kar chłosty, dybów lub innych poważniejszych nie przewiduje, więc ze wskazanym wyżej obowiązkiem jest podobnie jak z obowiązkowym meldunkiem pomimo, że takowy istnieje to nie ma przewidzianych ustawowo kar za jego nieprzestrzeganie.

     Jednak brak sankcji nie jest powodem by cudzoziemcy nie musieli przestrzegać obowiązku terminowego powiadamiania wojewody, przybywając do Polski z zamiarem dłuższego przebywania, należy stosować się do wszystkich nakazów, zakazów oraz dopełniać wszystkich prawnych obowiązków, ponieważ może mieć to wpływ na udzielenie kolejnych zezwoleń pobytowych.

     Nie jest także powiedziane, że niedotrzymanie powiadomień - nie będzie miało wpływy na kolejny wniosek o zezwolenie na na pobyt w Polsce.

    Jako fachowcy w obszarze pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce rekomendujemy by po zmianie pracodawcy na karcie pobytu:


  • po pierwsze powiadomić wojewodę w terminie do 15 dni;
  • po drugie uzyskać dokumenty legalizujące zatrudnienie w nowej firmie (Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy lub Zezwolenie na pracę czyli tzw. "zaproszenie pracownicze, zezwolenie na rabotu lub prigłaszenie na rabotu";
  • po trzecie złożyć nowy wniosek o kartę pobytu.