fbpx

Wysokość płacy minimalnej oraz stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych w 2021 r.

          Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli tzw. najniższa krajowa uległa podwyżce o 200 zł i od 1 stycznia 2021 r. wynosi 2800 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa wzrosła o 1.30 zł i aktualnie wynosi 18.30 zł brutto.