fbpx

Zawody zwolnione z Informacji Starosty

wyszukiwarka kodów zawodów PKD

zwolnionych z uzyskania Informacji Starosty

          Jeżeli jako pracodawca ubiegasz się o Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca lub o Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w większości przypadkach należy wcześniej uzyskać i dołączyć do wniosku informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, bez tego dokumentu uzyskanie wspomnianych zezwoleń nie będzie możliwe - aktualnie nie dotyczy pracowników z Ukrainy.

          Jednak są sytuację, w których ten wymóg jest zniesiony. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 stycznia 2019 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, wyszczególniło zawody, dla których informacja starosty nie jest wymagana.

Ponadto, każdy Wojewoda w drodze rozporządzenia lub zarządzenia może wskazać zawody deficytowe, przy których przy ubieganiu się o zezwolenie na pracę nie będzie wymagana informacja starosty