Zawody zwolnione z Informacji Starosty

          Jeżeli jako ubiegasz się o Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca lub o Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w większości przypadkach należy wcześniej uzyskać i dołączyć do wniosku informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych, bez tego dokumentu uzyskanie wspomnianych zezwoleń nie będzie możliwe.

          Jednak są sytuację, w których ten wymóg jest zniesiony. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, wyszczególniło zawody, dla których informacja starosty nie jest wymagana.

          Poniżej, przedstawiamy tabele, która zawiera grupy zawodów zwolnionych z takiej informacji. Po rozwinięciu grupy dodaliśmy wykaz wszystkich zawodów zawartych w danych grupach. 

214111   Główny technolog

214101   Inżynier normowania pracy

214102   Inżynier organizacji i planowania produkcji

214103   Inżynier utrzymania ruchu

214104   Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania

214105   Konsultant komitetu technicznego

214107   Normalizator

214190   Pozostali inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji

214108   Specjalista do spraw audytu zabezpieczenia

214109   Specjalista kontroli jakości

214110   Towaroznawca

214912  Inżynier technologii betonów

214916  Inżynier technologii szkła

215101    Inżynier elektroenergetyk
215102    Inżynier elektroenergetyk kolejowych sieci i podstacji trakcyjnych
215103    Inżynier elektryk
215104    Inżynier elektryk automatyk
215105    Inżynier techniki świetlnej
215106    Inżynier urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
215190    Pozostali inżynierowie elektrycy

221201    Lekarz – specjalista alergologii
221202    Lekarz – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
221203    Lekarz – specjalista angiologii
221204    Lekarz – specjalista audiologii i foniatrii
221205    Lekarz – specjalista balneologii i medycyny fizykalnej
221206    Lekarz – specjalista chirurgii dziecięcej
221207    Lekarz – specjalista chirurgii klatki piersiowej
221208    Lekarz – specjalista chirurgii naczyniowej
221209    Lekarz – specjalista chirurgii ogólnej
221210    Lekarz – specjalista chirurgii onkologicznej
221211    Lekarz – specjalista chirurgii plastycznej
221212    Lekarz – specjalista chirurgii szczękowo-twarzowe
221213    Lekarz – specjalista chorób płuc
221269    Lekarz – specjalista chorób płuc dzieci
221214    Lekarz – specjalista chorób wewnętrznych
221215    Lekarz – specjalista chorób zakaźnych
221216    Lekarz – specjalista dermatologii i wenerologii
221217    Lekarz – specjalista diabetologii
221218    Lekarz – specjalista diagnostyki laboratoryjnej
221219    Lekarz – specjalista endokrynologii
221270    Lekarz – specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości
221271    Lekarz – specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej
221220    Lekarz – specjalista epidemiologii
221221    Lekarz – specjalista farmakologii klinicznej
221222    Lekarz – specjalista gastroenterologii
221272    Lekarz – specjalista gastrologii dziecięcej
221223    Lekarz – specjalista genetyki klinicznej
221224    Lekarz – specjalista geriatrii
221225    Lekarz – specjalista ginekologii onkologicznej
221226    Lekarz – specjalista hematologii
221227    Lekarz – specjalista hipertensjologii
221228    Lekarz – specjalista immunologii klinicznej
221273    Lekarz – specjalista intensywnej terapii
221229    Lekarz – specjalista kardiochirurgii
221230    Lekarz – specjalista kardiologii
221231    Lekarz – specjalista kardiologii dziecięcej
221274    Lekarz – specjalista medycyny lotniczej
221275    Lekarz – specjalista medycyny morskiej i tropikalnej
221232    Lekarz – specjalista medycyny nuklearnej
221233    Lekarz – specjalista medycyny paliatywnej
221234    Lekarz – specjalista medycyny pracy
221235    Lekarz – specjalista medycyny ratunkowej
221236    Lekarz – specjalista medycyny rodzinnej
221237    Lekarz – specjalista medycyny sądowej
221238    Lekarz – specjalista medycyny sportowej
221239    Lekarz – specjalista medycyny transportu
221240    Lekarz – specjalista mikrobiologii lekarskiej
221241    Lekarz – specjalista nefrologii
221276    Lekarz – specjalista nefrologii dziecięcej
221242    Lekarz – specjalista neonatologii
221243    Lekarz – specjalista neurochirurgii
221244    Lekarz – specjalista neurologii
221245    Lekarz – specjalista neurologii dziecięcej
221246    Lekarz – specjalista neuropatologii
221247    Lekarz – specjalista okulistyki
221248    Lekarz – specjalista onkologii i hematologii dziecięcej
221249    Lekarz – specjalista onkologii klinicznej
221250    Lekarz – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
221251    Lekarz – specjalista otorynolaryngologii
221252    Lekarz – specjalista otorynolaryngologii dziecięcej
221253    Lekarz – specjalista patomorfologii
221254    Lekarz – specjalista pediatrii
221277    Lekarz – specjalista pediatrii metabolicznej
221278    Lekarz – specjalista perinatologii
221255    Lekarz – specjalista położnictwa i ginekologii
221256    Lekarz – specjalista psychiatrii
221257    Lekarz – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
221258    Lekarz – specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
221259    Lekarz – specjalista radioterapii onkologicznej
221260    Lekarz – specjalista rehabilitacji medycznej
221261    Lekarz – specjalista reumatologii
221262    Lekarz – specjalista seksuologii
221263    Lekarz – specjalista toksykologii klinicznej
221264    Lekarz – specjalista transfuzjologii klinicznej
221265    Lekarz – specjalista transplantologii klinicznej
221266    Lekarz – specjalista urologii
221267    Lekarz – specjalista urologii dziecięcej
221268    Lekarz – specjalista zdrowia publicznego

251101    Analityk systemów teleinformatycznych
251102    Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych
251190    Pozostali analitycy systemów komputerowych
251103    Projektant / architekt systemów teleinformatycznych

251290    Pozostali specjaliści do spraw rozwoju systemów informatycznych
251201    Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji
251202    Specjalista do spraw rozwoju oprogramowania systemów informatycznych

251301    Architekt stron internetowych
251390    Pozostali projektanci aplikacji sieciowych i multimediów
251302    Projektant aplikacji multimedialnych, animacji i gier komputerowych
251303    Specjalista do spraw rozwoju stron internetowych

251490    Pozostali programiści aplikacji
251401    Programista aplikacji
251402    Programista aplikacji mobilnych

251901    Informatyk medyczny
251990    Pozostali analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani
251905    Specjalista systemów rozpoznawania mowy
251902    Specjalista zastosowań informatyki
251903    Tester oprogramowania komputerowego
251904    Tester systemów teleinformatycznych

252101    Administrator baz danych
252102    Analityk baz danych
252190    Pozostali projektanci i administratorzy baz danych
252103    Projektant baz danych

252201    Administrator systemów komputerowych
252202    Administrator zintegrowanych systemów zarządzania
252290    Pozostali administratorzy systemów komputerowych

252301    Analityk sieci komputerowych
252302    Inżynier systemów i sieci komputerowych
252390    Pozostali specjaliści do spraw sieci komputerowych

252990    Pozostali specjaliści do spraw baz danych i sieci komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani
252901    Specjalista bezpieczeństwa oprogramowania
252902    Specjalista bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych
252903    Specjalista do spraw systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji

311211    Inspektor budowlany
311212    Inspektor budowy dróg
311213    Inspektor budowy mostów
311214    Inspektor ochrony przeciwpożarowej
311201    Kosztorysant budowlany
311202    Laborant budowlany
311215    Mostowniczy
311290    Pozostali technicy budownictwa
311203    Technik architekt
311204    Technik budownictwa S
311205    Technik budownictwa wodnego S
311206    Technik drogownictwa S
311207    Technik dróg i mostów kolejowych S
311208    Technik inżynierii środowiska i melioracji S
311210    Technik renowacji elementów architektury S
311209    Technik urządzeń sanitarnych S

311390    Pozostali technicy elektrycy
311302    Technik elektroenergetyk transportu szynowego S
311303    Technik elektryk S
311304    Technik elektryk kolejowych sieci elektroenergetycznych
311305    Technik elektryk samochodowy
311306    Technik elektryk urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
311307    Technik energetyk S

311401    Diagnosta kolejowy
311402    Instalator systemów alarmowych
311403    Instalator systemów alarmowych przeciwkradzieżowych
311404    Instalator systemów telewizji przemysłowej
311490    Pozostali technicy elektronicy i pokrewni
311406    Projektant systemów alarmowych
311407    Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym S
311408    Technik elektronik S
311411    Technik elektroniki i informatyki medycznej S
311409    Technik elektroniki medycznej
311410    Technik mechatronik S
311412    Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej S

341201    Asystent osoby niepełnosprawnej S

341202    Opiekun osoby starszej S

341203    Opiekun w domu pomocy społecznej S

711205    Brukarz
711201    Monter kamiennych elementów budowlanych
711202    Murarz
711204    Murarz-tynkarz S
711290    Pozostali murarze i pokrewni
711203    Zdun S

711401    Betoniarz
711402    Betoniarz-zbrojarz S
711403    Palowniczy
711490    Pozostali betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
711404    Zbrojarz

711501    Cieśla S
711502    Cieśla szalunkowy
711590    Pozostali cieśle i stolarze budowlani
711503    Stolarz budowlany
711504    Szkutnik S

711602    Dróżnik obchodowy
711603    Monter nawierzchni kolejowej S
711690    Pozostali robotnicy budowy dróg
711605    Toromistrz
711606    Układacz nawierzchni drogowych

712101    Dekarz S

712201    Cykliniarz
712202    Glazurnik
712203    Parkieciarz
712204    Posadzkarz
712290    Pozostali posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy

712304    Monter fasad
712301    Monter ociepleń budynków
712390    Pozostali tynkarze i pokrewni
712302    Sztukator
712303    Tynkarz

712401    Monter izolacji budowlanych S
712402    Monter izolacji chemoodpornych i antykorozyjnych
712403    Monter izolacji przemysłowych S
712490    Pozostali monterzy izolacji
712404    Termoizoler

713102    Malarz budowlany
713101    Malarz-tapeciarz
713190    Pozostali malarze i pokrewni
713104    Szpachlarz
713105    Tapeciarz

721201    Lutowacz
721202    Operator robotów spawalniczych
721203    Operator zgrzewarek
721290    Pozostali spawacze i pokrewni
721204    Spawacz
721209    Zgrzewacz

722201   Eguterzysta
722202    Płatnerz
722290    Pozostali ślusarze i pokrewni
722203    Rusznikarz
722204    Ślusarz S
722205    Ślusarz galanterii metalowej
722206    Ślusarz narzędziowy
722207    Traser

741101    Elektromonter instalacji elektrycznych
741102    Elektromonter reklam świetlnych
741103    Elektryk S
741104    Elektryk budowlany
741190    Pozostali elektrycy budowlani i pokrewni

833101  Kierowca autobusu

833201    Kierowca autocysterny
833202    Kierowca ciągnika siodłowego
833203    Kierowca samochodu ciężarowego
833290    Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych

834201    Mechanik maszyn i urządzeń drogowych S
834205    Operator koparki
834206    Operator koparko-ładowarki
834207    Operator ładowarki
834202    Operator maszyn drogowych
834203    Operator maszyn i sprzętu torowego
834204    Operator sprzętu ciężkiego
834208    Operator spycharki
834290    Pozostali operatorzy sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych

834301    Maszynista doku
834302    Maszynista górniczych maszyn wyciągowych
834303    Maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych
834304    Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników
834305    Maszynista specjalistycznych dźwignic kolejowych
834306    Operator dźwignic linotorowych
834308    Operator mostu zwodzonego
834309    Operator przenośników
834310    Operator przenośników taśmowych
834311    Operator suwnic (suwnicowy)
834312    Operator śluzy, jazu, zapory i pompowni
834313    Operator urządzeń ładunkowych silosu
834314    Operator wieżowy przenośnika taśmowego
834315    Operator wywrotnic wagonowych
834316    Operator żurawia jezdniowego
834317    Operator żurawia wieżowego
834307    Operator-mechanik wyciągarki szybowcowej
834390    Pozostali maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych i pokrewni