fbpx

jak uzyskać PESEL dla cudzoziemca

PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, inaczej mówiąc - polski (jedenastocyfrowy) numer identyfikacyjny osoby. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, oznaczenie płci oraz liczbę kontrolną.


Aby cudzoziemiec przebywający w Polsce mógł otrzymać taki numer, który jest niezbędny np. do rozliczeń podatkowych, musi złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL, oczywiście powołując się na odpowiednią podstawę prawną.


Poniżej przedstawiamy 3 najczęściej  używane metody uzyskania numeru PESEL

Jeżeli jesteś cudzoziemcem, który mieszka w Polsce, możesz zameldować się na pobyt czasowy powyżej 30 dni, wtedy otrzymujesz numer PESEL automatycznie.

 • wniosek o nadanie numeru PESEL
 • dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość (np. paszport)

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1397, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984).

Cena

 • usługa jest bezpłatna

Innym sposobem na uzyskanie numeru PESEL dla cudzoziemca, jest złożenie wniosku w związku z potrzebą dostępu do ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

 • wniosek o nadanie numeru PESEL
 • dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość (np. paszport)

Podstawa prawna:

 • Chęć założenia profilu zaufanego ePUAP - Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1760).

Cena

 • opłata skarbowa 17 zł

Trzecim i najnowszym sposobem, jest złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL do celów podatkowych.

 • wniosek o nadanie numeru PESEL
 • dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość (np. paszport)
 • zezwolenie na pracę, Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną

Podstawa prawna:

 • art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170, z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 2 i w zakresie określonym w art. 9 ust. 4 ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r. poz. 510)

Cena

 • opłata skarbowa 17 zł

Specjalnie dla Ciebie udostępniamy interaktywny wniosek o nadanie numeru PESEL, (podstawa prawna nr 3 - do celów podatkowych)