fbpx

Zmiana miejsca zatrudnienia cudzoziemca na karcie pobytu a jego prawo do legalnego pobytu w Polsce

Dziś zapraszam na mega ważny temat - zmiana miejsca zatrudnienia cudzoziemca na karcie pobytu a jego prawo do legalnego pobytu w Polsce‼


     Zauważyłem, że bardzo częstym tematem prowadzonych konwersacji na specjalistycznych forach jest wątek dotyczący zgłaszania się w firmie do pracy cudzoziemca, który posiada kartę pobytu, wydaną w związku z zatrudnieniem w innej firmie, a w której to zakończył on swoją pracę.


I w tym momencie najczęstsze pytanie brzmi: czy cudzoziemiec przebywa legalnie w Polsce ???


     Pomimo, że karta pobytu jest ważna, tylko na podstawie jej weryfikacji nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że w tym momencie pobyt cudzoziemca jest legalny w Polsce.

Dlaczego?

     Karta pobytu jest tylko dokumentem potwierdzającym, że odpowiedni organ wydał decyzję administracyjną, nadającą prawo do legalnego pobytu na terytorium RP. W tejże decyzji, jest ściśle określone na jakiej podstawie została ona wydana oraz do czego uprawnia cudzoziemca w Polsce. W zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę wskazane jest m.in.:

 • nazwę podmiotu lub podmiotów gospodarczych na rzecz których cudzoziemiec może świadczyć pracę;
 • czasookres obowiązywania zezwolenia;
 • nazwę zawodu/stanowiska pracy cudzoziemca;
 • rodzaj umowy o pracę lub cywilnoprawnej;
 • wysokość etatu lub ilość godzin świadczenia zlecenia;
 • wysokość wynagrodzenia.

     W związku z tym, że w decyzji wskazana jest konkretna nazwa podmiotu/podmiotów w których cudzoziemiec może pracować to po zakończeniu zatrudnienia w nich nie może podjąć pracy w innej firmie, zanim nie uzyska nowych dokumentów, tj. Oświadczenia o powierzeniu (…) lub Zezwolenia na pracę.


Ale czy jego dalszy pobyt jest legalny ? Jakie czynniki mają na to wpływ ?

Podsumowując

Dopiero po wydaniu decyzji przez wojewodę uchylającą zezwolenie na pobyt oraz upłynięciu tych wszystkich okresów cudzoziemiec jest nielegalnie w Polsce, pomimo że na przykład karta pobytu jest ważna.

Sam cudzoziemiec może nawet nie wiedzieć, że przebywa nielegalnie w Polsce bo zmienił miejsce zamieszkania i nie odebrał decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Należy także pamiętać, iż cofnięcie zezwolenia może nastąpić na wniosek firmy z której zwolnił się cudzoziemiec.

Zapraszam wkrótce do kolejnego artykułu, wskażę w nim m. in.

 • w jaki sposób można sprawdzić czy zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie zostało unieważnione;
 • co grozi cudzoziemcowi za brak powiadomienia wojewody o fakcie zakończenia zatrudnienia;
 • wiele innych ciekawych informacji na temat pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski.

Firmy zapraszamy do skorzystania z naszych usług, nie bójmy się szukać pomocy fachowców.

Już wkrótce kolejny artykuł

 • w jaki sposób można sprawdzić czy zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie zostało unieważnione;
 • co grozi cudzoziemcowi za brak powiadomienia wojewody o fakcie zakończenia zatrudnienia;
 • wiele innych ciekawych informacji na temat pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski.

. Firmy zapraszamy do skorzystania z naszych usług, nie bójmy się szukać pomocy fachowców.