fbpx

Pracodawco kto może przyjść do Ciebie w celu przeprowadzenia kontroli!!!

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie, musi się liczyć z tym, że odpowiednie organy mogą przeprowadzić u niego czynności kontrolne, zgodnie ze swoją właściwością. Dotyczy to również obszaru związanego z zatrudnianiem cudzoziemców. Kontrola może być zapowiedziana lub niezapowiedziana, zasady trybu jej wszczynania reguluje ustawa – Prawo Przedsiębiorców.

Kontrolę dotyczącą legalności zatrudnienia cudzoziemców w Twojej firmie może przeprowadzić:

  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • Straż Graniczna.

Jednak funkcjonariusze Policji lub Krajowej Administracji Skarbowej mogą przeprowadzać kontrolę legalności pobytu cudzoziemców, w ramach przeprowadzonych przez siebie czynności, takich jak kontrola drogowa, w tym kontrola transportu drogowego osób i rzeczy oraz transportu towarów objętych systemem monitorowania. Fachowo przeprowadzony audyt dokumentacji przed oraz w trakcie zatrudniania cudzoziemców, nie dopuści do złamania przepisów w tym zakresie, przez co nie narazi Ciebie oraz Twojego pracownika na poważne konsekwencje finansowe oraz administracyjne, łącznie z nakazem opuszczenia terytorium Polski.

O tym przeczytasz w kolejnych artykułach.

Polub oraz śledź naszą stronę, uzyskasz w ten sposób wiele fachowych porad oraz dowiesz się o zmianach w przepisach dotyczących pobytu oraz zatrudniania cudzoziemców.