fbpx

Profesjonalny blog - pobyt i zatrudnianie cudzoziemców w Polsce

Pracodawco kto może przyjść do Ciebie w celu przeprowadzenia kontroli!!!

Pracodawco kto może przyjść do Ciebie w celu przeprowadzenia kontroli!!!

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie, musi się liczyć z tym, że odpowiednie organy mogą prz...
Pracodawco jaka kara Ci grozi za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców!!!

Pracodawco jaka kara Ci grozi za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców!!!

„Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.” 
Kiedy odpowiednie organy mogą zatrzymać Ci i deportować pracownika - cudzoziemca!!!

Kiedy odpowiednie organy mogą zatrzymać Ci i deportować pracownika - cudzoziemca!!!

Gdy już w wyniku przeprowadzonej kontroli PIP lub SG stwierdziła nielegalne wykonywanie pracy przez cudzoziemca na rzecz...