Oświadczenie pracodawcy dotyczące art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Oświadczenie pracodawcy dotyczące art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi - o czym należy pamiętać !

Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi - o czym należy pamiętać !

Jeżeli jesteś pracodawcą i zamierzasz zatrudnić cudzoziemca na podstawie Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy mu...
7 warunków aby kontynuować pracę na złożonym wniosku o zezwolenie na pracę

7 warunków aby kontynuować pracę na złożonym wniosku o zezwolenie na pracę

Dziś na przysłowiową "tapetę" weźmiemy przepis dotyczący dalszego świadczenia pracy przez cudzoziemca pomimo, że wykorzy...