fbpx

Wojewoda Opolski

Rozporządzenie Nr 0510/P/2/2018 Wojewody Opolskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. Wykaz​ zawodów​ zwolnionych​ z​ informacji starosty — Rozporządzenie Nr 0510/P/2/2018 Wojewody Opolskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców - link


711590 - Pozostali cieśle i stolarze budowlani

5132 - Barman

8332 - Kierowcy samochodów ciężarowych

7533 - Szwaczki, hafciarki i pokrewni

7534 - Tapicerzy i pokrewni

932905 - Pomoc krawiecka

5120 - Kucharze

4321 - Magazynierzy i pokrewni

711204 - Murarz-tynkarz

5322 - Pracownicy domowej opieki osobistej

751204 - Piekarz

932910 - Pomocnik piekarza

9412 - Pomoce kuchenne

932911 - Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym

9313 - Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym

7212 - Spawacze i pokrewni

7222 - Ślusarze i pokrewni

832202 - Kierowca samochodu dostawczego

wyszukiwarka kodów PKD

zwolnionych z Informacji Starosty


W wyszukiwarce uwzględniono Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rozporządzenia oraz Zarządzenia Wojewodów wszystkich województw.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług


legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce