Wojewoda Podlaski

Rozporządzenie nr 6/2020 Wojewody Podlaskiego z dnia 06 października 2020 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa podlaskiego  - link

265105 - Konserwator dzieł sztuki
265107 - Konserwator zabytków architektury
265201 - Instrumentalista
265202 - Wokalista
265203 - Dyrygent
265301 - Choreograf
342201 - Instruktor sportu
343901 - Animator kultury
814204 - Operator maszyn i urządzeń do produkcji okien z tworzyw sztucznych
932911 - Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym
515303 - Robotnik gospodarczy
432103 - Magazynier
512090 - Pozostali kucharze
911206 - Salowa
832202 - Kierowca samochodu dostawczego
815301 - Szwaczka maszynowa
235301 - Lektor języka obcego
712616 - Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
816026 - Operator urządzeń do przetwórstwa drobiu
817211 - Tartacznik
932909 - Pomocnik mleczarski
751104 - Rozbieracz-wykrawacz

23 962990 - Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani

wyszukiwarka kodów PKD

zwolnionych z Informacji Starosty

W wyszukiwarce uwzględniono Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rozporządzenia oraz Zarządzenia Wojewodów wszystkich województw.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług


legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce