Wojewoda Świętokrzyski

Rozporządzenie nr 1/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców - link


833203 - Kierowca samochodu ciężarowego
833202 - Kierowca ciągnika siodłowego
721204 - Spawacz

wyszukiwarka kodów PKD

zwolnionych z Informacji Starosty

W wyszukiwarce uwzględniono Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rozporządzenia oraz Zarządzenia Wojewodów wszystkich województw.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług


legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce