Wysokość płacy minimalnej oraz stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych w 2020 r.

          Przypominamy, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. została określona na poziomie 2600 zł, natomiast stawka godzinowa wyniesie 17 zł za godzinę świadczenia usług. Powyższe oznacza wzrost o 350 zł minimalnego wynagrodzenia, czyli o 15,6 % w stosunku do 2019 r. (w zakończonym roku najniższa płaca wynosiła 2 250 zł).
         Wzrost minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. wynosi 17 zł i jest więcej o 1 zł niż wcześniej zakładano.

Płaca minimalna 2020

Pracodawco, kadrowcu pamiętaj o aneksowaniu umów oraz zmianie ich tłumaczeń.

Nie wiesz jak to zrobić. Niebawem na naszym blogu opiszemy wszystko.

A tymczasem zapraszamy firmy do współpracy oraz do lektury kolejnego artykułu ze świata zatrudniania cudzoziemców!!!