fbpx

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Podstawa prawna

art. 140 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach + akty wykonawcze