Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca ?

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca - Ukraińca ?

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Jak to zrobić ? Na co zwrócić uwagę ? Wykonać to samemu czy skorzystać z...
do Polski bez kwarantanny

Obowiązkowa kwarantanna dla wszystkich ?

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen oraz zasady dla podróżnych przybywających do Polski sp...
Zawody zwolnione z Informacji Starosty

Zawody zwolnione z Informacji Starosty

W jakich przypadkach pracodawca nie musi się starać o uzyskanie Informacji Starosty
Wysokość płacy minimalnej oraz stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych w 2021 r.

Wysokość płacy minimalnej oraz stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych w 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pra...
Płaca minimalna 2020

Wysokość płacy minimalnej oraz stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych w 2020 r.

Wysokość płacy minimalnej oraz stawki godzinowej w umowach cywilnoprawnych w 2020 r.
cd. Zmiana miejsca zatrudnienia cudzoziemca na karcie pobytu a jego prawo do legalnego pobytu w Polsce

cd. Zmiana miejsca zatrudnienia cudzoziemca na karcie pobytu a jego prawo do legalnego pobytu w Polsce

Oświadczenie pracodawcy dotyczące art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Oświadczenie pracodawcy dotyczące art. 88j ust. 1 pkt 3-7 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi - o czym należy pamiętać !

Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi - o czym należy pamiętać !

Jeżeli jesteś pracodawcą i zamierzasz zatrudnić cudzoziemca na podstawie Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy mu...
Zmiana miejsca zatrudnienia cudzoziemca na karcie pobytu a jego prawo do legalnego pobytu w Polsce

Zmiana miejsca zatrudnienia cudzoziemca na karcie pobytu a jego prawo do legalnego pobytu w Polsce

7 warunków aby kontynuować pracę na złożonym wniosku o zezwolenie na pracę

7 warunków aby kontynuować pracę na złożonym wniosku o zezwolenie na pracę

Dziś na przysłowiową "tapetę" weźmiemy przepis dotyczący dalszego świadczenia pracy przez cudzoziemca pomimo, że wykorzy...
Pracodawco kto może przyjść do Ciebie w celu przeprowadzenia kontroli!!!

Pracodawco kto może przyjść do Ciebie w celu przeprowadzenia kontroli!!!

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą w jakiejkolwiek formie, musi się liczyć z tym, że odpowiednie organy mogą prz...
Pracodawco jaka kara Ci grozi za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców!!!

Pracodawco jaka kara Ci grozi za nielegalne zatrudnienie cudzoziemców!!!

„Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.”