fbpx

Wojewoda Warmińsko - Mazurski

Zarządzenie nr 172 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców - link


121101 - Główny księgowy
134207 - Lekarz ordynator oddziału
134205 - Pielęgniarka oddziałowa
134206 - Położna oddziałowa
221 - Lekarze
222 - Pielęgniarki
223 - Położne
2320 - Nauczyciele kształcenia zawodowego
311219 - Technik robót wykończeniowych w budownictwie (S)
3113 - Technicy elektrycy
311513 - Technik pojazdów samochodowych (S)
311516 - Technik spawalnictwa (S)
311922 Technik technologii drewna (S)
3131 - Operatorzy urządzeń energetycznych
325902 - Higienistka szkolna
341201 - Asystent osoby niepełnosprawnej (S)
341202 - Opiekun osoby starszej (S)
341203 - Opiekun w domu pomocy społecznej (S)
341204 - Opiekunka środowiskowa (S)
4321 - Magazynierzy i pokrewni
5120 - Kucharze
515102 - Intendent
5162 - Osoby do towarzystwa
5321 - Pomocniczy personel medyczny
5322 - Pracownicy domowej opieki osobistej
7111 - Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków
7114 - Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni
7117 - Monterzy budownictwa wodnego
7119 - Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
7112 - Murarze i pokrewni
7123 - Tynkarze i pokrewni
7115 - Cieśle i stolarze budowlani
712101 - Dekarz
7122 - Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy
7124 - Monterzy izolacji
7126 - Hydraulicy i monterzy rurociągów
7127 - Monterzy i konserwatorzy instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych
7129 - Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani
7131 - Malarze budowlani i pokrewni
7133 - Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni
7212 - Spawacze i pokrewni
721301 - Blacharz (S)
721302 - Blacharz budowlany
721303 - Blacharz izolacji przemysłowych (S)
7222 - Ślusarze i pokrewni
7231 - Mechanicy pojazdów samochodowych
7317 - Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów


wyszukiwarka kodów PKD

zwolnionych z Informacji Starosty


W wyszukiwarce uwzględniono Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Rozporządzenia oraz Zarządzenia Wojewodów wszystkich województw.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług


legalizacja pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce