Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową

Podstawa prawna

art. 185a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach + akty wykonawcze