Umowa powierzenia danych osobowych zawarta / Укладено договір довірення персональних даних

Zawarta w dniu Data powierzenia danych osobowych

Pomiędzy

Twoje imię / Твоє ім'я *Imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę lub firmę która udostępnia dane osobowe.
Twoje nazwisko / Ваше прізвище *Imię i nazwisko osoby reprezentującej osobę lub firmę która udostępnia dane osobowe.
Kogo reprezentujesz ? / Кого ви представляєте?*
Siebie
Firmę
Inną osobę
Imię i nazwisko osoby reprezentowanej (Ім'я та прізвище особи, яку представляють) *
Nazwa firmy *
NIP firmy
Twój adres e-mail / Ваша електронна адреса *
Twój numer telefonu / Ваш номер телефону *
Twój adres lub adres firmy (niezbędny do wystawienia faktury) / Ваша адреса або адреса компанії (необхідно для виставлення рахунку)

zwanym dalej „Zleceniodawcą” lub „Administratorem danych”,

a firmą

Pracuj-Legalnie.PL Krzysztof Winnik”

ul. Stroma 6, 34-480 Jabłonka, NIP: 7351598920,

zwanym dalej „Zleceniobiorcą” lub „Podmiotem przetwarzającym”,

zważywszy, że Zleceniobiorca będzie świadczyć na rzecz Zleceniodawcy usługi związane z pomocą przy zatrudnianiu cudzoziemców, a w związku z tym Zleceniobiorca będzie przetwarzać dane osobowe gromadzone przez Zleceniodawcę, została zawarta umowa następującej treści:

Zapoznałem się - treść regulaminu