fbpx

REGULAMIN PROGRAMU POLECEŃ „REKOMENDACJA SIĘ OPŁACA”

(dalej Regulamin)

Program poleceń  Nowych  Klientów  „REKOMENDACJA SIĘ OPŁACA” (zwany dalej „Programem”) jest organizowany przez  Pracuj-Legalnie.PL s.c. z siedzibą w Jabłonce, NIP-7352889128 

Niektóre wyrazy w Regulaminie są pogrubione. Oznacza to, że zdefiniowaliśmy je w słowniku – znajdziesz go na końcu  tego dokumentu.  

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zasady Programu określa Regulamin.

Program  przeznaczony  jest  dla  aktualnych, byłych jak  i przyszłych Klientów firmy,  którzy  w  ramach  Programu  mogą  polecać  usługi firmy oraz otrzymywać Nagrody za Skuteczne Polecenia. 

Program jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 13.11.2020 r. do odwołania.

O terminie  zakończenia  programu  firma  poinformuje  na  7  dni  przed  zakończeniem  Programu  na  stronie internetowej firmy. 

§ 2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU DLA POLECAJĄCEGO

czyli co zrobić, aby Przystąpić do Programu

Uczestnikiem Programu jako Polecający może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub firma która spełniła łącznie poniższe warunki: 

 1. na stronie internetowejhttps://pracuj-legalnie.pl/home/program-lojalnosciowy wypełniła i zaakceptowała jako Polecający formularz przystąpienia  do  Programu,  zawierający  jej  imię,  nazwisko (w przypadku firm numer NIP oraz nazwę firmy),   numer  telefonu  komórkowego i adres e-mail do kontaktu
 2. potwierdziła zapoznanie się z Regulaminem oraz zaakceptowała jego postanowienia przez co przystąpiła do Programu; w konsekwencji wygenerujemy Kod polecenia zgodny z numerem telefonu podanym przez  nią w formularzu, o którym mowa w lit. a,  
 3. wyraziła zgodę na przetwarzanie przez firmę danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie,
 4. Warunkiem otrzymania nagrody przez Polecającego jest przekazanie Kodu polecenia Nowym Klientom, którzy to następnie przekażą kod polecenia osobom realizującym usługę doradczą.

§ 3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU DLA NOWEGO KLIENTA (POLECONEGO)

czyli co zrobić, aby przystąpić do Programu

 1. Program polega na Skutecznym poleceniu przez osobę (Polecającego) usługi firmy Pracuj-Legalnie.PL s.c innym osobom (Nowym Klientom), przez co należy rozumieć łączne spełnienie następujących warunków przez Nowego Klienta:
 2. wyraziła zgodę, poprzez akceptację przystąpienia do programu na stronie https://pracuj-legalnie.pl/umowa-powierzenia-danych-osobowych oraz wpisała kod polecający, który otrzymała od Polecającego
 3. wyraziła zgodę na przetwarzanie przez firmę danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie,
 4. wyraziła zgodą na przesyłaniu informacji newsroom oraz marketingowych.

§ 4. ZASADY I WARUNKI PROGRAMU

– czyli co zrobić, aby spełnić warunki Programu  

 1. Polecający otrzyma Nagrodę, jeśli:
 2. Nowy Klient potwierdzi uczestnictwo w programie wpisując kod polecającego podczas akceptacji dot. przetwarzania danych osobowych na stronie https://pracuj-legalnie.pl/umowa-powierzenia-danych-osobowych lub przekaże kod realizującym usługę telefonicznie lub drogą elektroniczną lub w rozmowie bezpośredniej.
 3. skorzysta z usług firmy Pracuj-Legalnie.PL s.c. i opłaci wystawioną przez nich fakturę
 4. Uprawnienie do Nagrody nie może zostać przeniesione na osobę trzecią.
 5. Nowy Klient będący osobą fizyczną lub firmą, jeśli spełni warunki wymienione w § 2, może wziąć udział w Programie również jako Polecający.
 6. Firma zastrzega sobie możliwość ustalenia Polecającego również w inny sposób niż wpisanie kodu polecenia w formularz.

§ 5. NAGRODA DLA POLECAJĄCEGO

– czyli co jest nagrodą w Programie i komu się ona należy

Nagrodą w programie jest wartość 8% od pierwszej faktury brutto Nowego Klienta

 1. Polecający może sumować swoje nagrody poprzez polecanie Nowych Klientów
 2. Swoją nagrodę Polecający może odebrać na dwa sposoby:
 3. obniżając swoje faktury o uzbieraną kwotę, w ramach Programu, np. przy kolejnej swojej, realizowanej u nas usłudze (nie ma kwoty minimalnej), lub
 4. odbierając gotówkę. Warunek konieczny do odbioru nagrody pieniężnej to kwota minimalna 500 zł, tzn. Polecający musi uzbierać rabat w wysokości 500 zł, aby móc odebrać pieniądze.
 5. Każda wypłacana nagroda pieniężna zostanie pomniejszona o podatek VAT.
 6. Celem wypłacenia Nagrody pieniężnej zostanie sporządzona umowa cywilnoprawna na podstawie której Polecający będzie mógł otrzymać nagrodę w formie pieniężnej.
 7. Nagroda pieniężna zostanie przelana na wskazane przez Polecającego konto bankowe.
 8. Cała procedura oraz koszty zatrudnienia są po firmy.
 9. Przy stałej współpracy, przewidziane są indywidualne ustalenia
 10. Jeżeli Nowy Klient wykorzysta Kod polecenia i opłaci fakturę, Polecający otrzyma taką informację wraz z wysokością przydzielonej nagrody oraz stanie konta.
 11. Aby uzyskać informację na temat ilości zgromadzonej kwoty, należy wysłać takie zapytanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem swojego Kodu polecenia

SŁOWNIK – czyli co oznaczają użyte w tekście pojęcia: 

Polecający – osoba fizyczna/podmiot gospodarczy zachęcająca inne osoby fizyczne/podmioty gospodarcze do skorzystania z usług doradczych będących w ofercie Pracuj-Legalnie.PL s.c.

Nowy Klient – osoba fizyczna/podmiot gospodarczy dla którego Pracuj-Legalnie.PL s.c. po raz pierwszy realizuje usługę doradczą oraz wystawi za nią fakturę VAT.

Firma – podmiot gospodarczy Pracuj-Legalnie.PL s.c.

Kod polecenia – indywidualny, unikatowy kod nadawany podczas przystąpienia do programu
Program – program poleceń  „REKOMENDACJA SIĘ OPŁACA”