fbpx
Wpisz nazwę pola*
Przedłużenie legalnego pobytu
Przedłużenie legalnej pracy
Wstecz Następne

Jeżeli w dniu 14 marca 2020 r. przebywałaś/eś w Polsce na podstawie:

Pobyt*
ruch bezwizowy
wizy Schenghen
wizy (w tym długoterminowej), dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen
wizy długoterminowej, dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie UE niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa UE uprawnia ona do pobytu na terytorium Polski

a ostatni dzień legalnego pobytu przypadnie na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii?

Wstecz Następne

W dniu 14 marca 2020 r. przebywałaś/eś w Polsce na podstawie:

ruchu bezwizowego

Twój pobyt będzie uznany za legalny z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Wstecz Następne

W dniu 14 marca 2020 r. przebywałaś/eś w Polsce na podstawie:

wizy Schengen

Twój pobyt będzie uznany za legalny z mocy prawa do upływu 30-go dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

Wstecz Następne