fbpx

3 powody dlaczego audyt jest niezbędny!!!

Pracodawco co to jest audyt, po co Ci on oraz w czym może Ci on pomóc???

1. Zaczniemy od pierwszego zagadnienia. Co to jest ten audyt???

Audyt zewnętrzny polega na kontroli lub analizie danego obszaru działalności wykonywanej przez niezależnych specjalistów. Audyty przeprowadzali już w starożytności Egipcjanie, Rzymianie oraz Grecy, kontrolowane były zapisy księgowe, i w ten sposób oceniano działanie jednostek gospodarczych. W trakcie naszego audytu rozpatrujemy aspekty dotyczące między innymi:

  • dokumentów legalizujących pobyt cudzoziemca na terytorium Polski;
  • dokumentów legalizujących zatrudnienie cudzoziemca na terytorium Polski lub możliwości prawnych zwolnienia z posiadania takich dokumentów;
  • zawartych umów o pracę lub umów cywilnoprawnych;
  • warunków zatrudnienia cudzoziemca;
  • terminowych powiadomień urzędów.

2. Przejdźmy dalej, no więc po co pracodawco Ci audyt?

Prowadzisz działalność gospodarczą, jesteś fachowcem na przykład w budownictwie, gastronomii lub całkiem innej branży. Mówiąc kolokwialnie jesteś "dobry" w tym co robisz,  zatrudniasz pracowników w tym cudzoziemców, między innymi po to by maksymalizować swój dochód. Z założenia pracownicy – cudzoziemcy są elementem wspierającym polski rynek pracy, w związki z czym, zatrudnianie ich wiąże się  z koniecznością znajomości wielu polskich przepisów, jak również "unijnych" dyrektyw oraz rozporządzeń. Stare, mądre przysłowie mówi (…) że jeżeli jesteś fachowcem od wszystkiego to jesteś do niczego!!! Nie znając prawa migracyjnego, nie śledząc ciągłych jego zmian, poprzez zatrudnienie cudzoziemców niezgodnie z przepisami, możesz narazić się na poważne konsekwencje finansowe oraz utratę dobrych pracowników, o czym pisaliśmy dokładnie we wcześniejszych artykułach. Fachowo przeprowadzony audyt przed oraz w trakcie zatrudnienia cudzoziemców nie dopuści do tego.

3. W czym może Ci to pomóc?

Po pierwsze, fachowo przeprowadzony audyt przed zatrudnieniem, nie tylko wskaże Ci pracodawco potencjalne możliwości legalnego zatrudnienia cudzoziemca na terytorium RP, ale pomoże w wyborze zawodu lub stanowiska, określi najlepszy, dalszy sposób procedowania w celu przedłużenia pobytu fachowca – cudzoziemca w Polsce, a także przykładowo wyliczy dopuszczalny okres powierzenia pracy na podstawie Oświadczenia o powierzeniu (…). Jeżeli audyt przeprowadzony jest w trakcie zatrudnienia cudzoziemca, to zostanie przeanalizowane dotychczasowe jego zatrudnienie, tj. czy wszystko było zgodne  z prawem, oraz w przypadku kończącej się ważności dokumentów legalizujących pobyt lub zatrudnienie, wskaże możliwości prawne zatrzymania dobrego pracownika na dłużej. W tym miejscu należy wskazać, że audyt nie ma na celu "tuszowania" nieprawidłowości lecz minimalizowanie zaistniałych oraz ich eliminację na przyszłość, poprzez właściwe zarządzanie ryzykiem. Przykładowo możemy tu wskazać podstawę prawną do deportacji cudzoziemca w związku z nielegalnym wykonywaniem pracy przez niego. Obecnie brzmi ona "Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, gdy (…) wykonuje lub w dniu wszczęcia kontroli legalności wykonywania pracy prowadzonej przez uprawniony do tego organ wykonywał pracę bez odpowiedniego zezwolenia na pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń". Słowami klucz są tu (…) wykonuje lub w dniu wszczęcia kontroli (…) wykonywał, najważniejsze jest więc nie dopuścić do tego, a jeżeli przysłowiowe "mleko się wylało" to w porę to naprawić. Podsumowując pracodawco jeżeli nieświadomie naruszyłeś przepisy, i dzięki audytowi w porę je naprawisz, ewentualne reperkusje będą zarówno dla Ciebie jak i Twojego pracownika dużo mniej dotkliwe.


Po kolejną dawkę wiedzy oraz nowinek ze świata zatrudniania cudzoziemców zapraszamy za 2 tygodnie.