fbpx

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

Podstawa prawna

art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach + akty wykonawcze