fbpx

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Podstawa prawna

art. 114 i 126 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach + akty wykonawcze