fbpx

Niezbędnik linków

Umowa powierzenia danych osobowych - link

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia paszportu cudzoziemca (wszystkie zapsiane strony)
  • kopia dowodu osobistego pracodawcy (nie dotyczy spólek)
  • PEŁNOMOCNICTWO do zezwoleń na pracę  - link
  • OŚWIADCZENIE podmiotu składającego wniosek o wydanie zezwolenia na pracę art 88j ust 2b (oświadczenie ZUS) - link
  • OŚWIADCZENIE podmiotu - zezwolenie na pracę - art. 88j ust. 1 pkt 3-7 (oświadczenie o karalności) - link
  • WNIOSEK o zezwolenie na pracę formularz - link

Karta personalna cudzoziemca - link

Oświadczenie cudzoziemca / pełnomocnika o adresie doręczeń korespondencji - link