fbpx

Najprostszym sposobem na uzyskanie numeru PESEL jest zameldowanie się w Polsce powyżej 30 dni.

W tym celu zależy wydrukować poniższy dokument, wypełnić i złożyć w urzędzie gminy właściwej ze względu na Twój adres zamieszkania.

 

Wymagane dokumenty:

jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować – przynieś JEDEN z dokumentów, który to potwierdzi, na przykład:

 • umowa cywilnoprawna, na przykład umowa najmu
 • odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej
 • decyzja administracyjna
 • orzeczenie sądu

Jeżeli z pewnych przyczyn nie możesz się zameldować na pobyt czasowy powyżej 30 dni, możesz złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL powołując się na jeden z wielu podstaw prawnych:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2018 r. poz. 1382),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2015 r. poz. 1984).
 • Chęć założenia profilu zaufanego ePUAP - Rozporządzenie Ministra
  Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego
  i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1760).

Pamiętaj!

We wniosku wpisz faktyczną podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.