fbpx

FAQ - zbiór często zadawanych pytań

techniczne

TAK - audyt wykonujemy na podstawie przedstawionych dokumentów. W związku z tym, dokumenty mogą zostać przesłane do nas drogą elektroniczną a my na ich podstawie wykonamy AUDYT wraz z pisemną informacją na temat danej sytuacji oraz proponowanych rozwiązań.

Jeżeli umowa pomiędzy nami a zleceniodawcą nie stanowi inaczej jest to do 5 dni roboczych, liczone od chwili przesłania - dostarczenia kompletu dokumentów wymaganych określonych w korespondencji. Jednak czas określony jest w większości przypadków indywidualnie i nie wykracza poza termin 2-3 dni.

Jesteśmy firmą mobilną, cały czas podróżujemy więc na tą chwilę istnieją dwa sposoby spotkania:

 • spotkanie u Państwa w firmie
 • spotkanie w innym miejscu (restauracja, kawiarnia itp.)

Trzecia opcja (nasze biuro) jest na etapie planowania ;-)

opłaty

TAK, na wszystkie nasze usługi wystawiamy faktury VAT.

Noty księgowe wykorzystywane są w sytuacjach, kiedy należy udokumentować transakcje niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT, np. przenoszenia kosztów niepodlegających opodatkowaniu na nabywcę np. opłat skarbowych.

Każda usługa wyliczana jest indywidualnie. Rabat oczywiście jest przewidziany ale tylko w pewnych sytuacjach:

 • jeżeli  jednorazowa usługa dot. więcej niż 5 osób
 • dla stałych klientów

Pobyt i praca cudzoziemców

Ile kosztuje zezwolenie na pracę (zezwolenie od wojewody, zezwolenie na rabotu, дозвіл на роботу) dla cudzoziemców?

Opłata skarbowa za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca

 • 50 zł – w przypadku wniosku o zezwolenie na pracę na okres do 3 miesięcy,
 • 100 zł - w przypadku wniosku o zezwolenie na pracę na okres powyżej 3 miesięcy,
 • 200 zł – w przypadku wniosku typu D (dla pracownika delegowanego w celu realizacji usługi eksportowej),
 • wniosek o przedłużenie zezwolenia – 50% powyższych kwot.

Powyższe kwoty są obowiązkowymi opłatami skarbowymi za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę.

Ile kosztuje Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Przed złożeniem Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 100,00 zł

Powyższe kwoty są obowiązkowymi opłatami skarbowymi za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę.

Ile kosztuje Zezwolenie na pobyt stały dla cudzoziemca ?

Opłata skarbowa od wydania zezwolenia (płatna z chwilą złożenia wniosku) wynosi 640 zł.

Powyższe kwoty są obowiązkowymi opłatami skarbowymi za złożenie wniosku o zezwolenie na pracę.

Jakie są wymiary zdjęcia do karty pobytu ?

Fotografie - zdjęcia które dołączamy do wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego czy zezwolenia na pobyt stały muszą spełniać poniższe wymogi:

 • wymiary 35 mm x 45 mm;
 • kolorowe, o dobrej ostrości;
 • wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowujące naturalny kolor jego skóry;
 • przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii;

Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca mieszkającego w Polsce ?   

Najprostszym sposobem na uzyskanie nr PESEL dla cudzoziemca przebywającego w Polsce, jest jego zameldowanie na pobyt czasowy na minimum 31 dni. Zameldowanie automatycznie nadaje Mu numer PESEL.

     Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17zł

Jak prawidłowo obliczyć legalny pobyt cudzoziemca przebywającego na podstawie wizy krótkoterminowej lub paszportu biometrycznego?

     Aby cudzoziemiec mógł przebywać legalnie w Polsce musi posiadać kartę pobyty, wizę lub przebywać na podstawie paszportu biometrycznego (o ile przepisy na to zezwalają).

     Jeżeli jest cudzoziemcem (np. Ukraińcem, Mołdawianem, Gruzinem) i przebywa na podstawie paszportu biometrycznego, zezwalającego na pobyt 90 dni w okresie 180 dni, to w prosty sposób można to sobie obliczyć, wykorzystując do tego np

kalkulator pobytu cudzoziemców

Wiza dla cudzoziemców - jak ją prawidłowo rozszyfrować ?

Prawidłowe odczytanie wizy jest bardzo ważne, gdyż jej błędne może doprowadzić do doprowadzenia do nielegalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski.

Jak zrobić kartę pobytu w Polsce ?

     Karta pobytu jest to dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca, legalność jego pobytu w Polsce a wraz z paszportem uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez konieczności posiadania wizy.

 

Karta pobytu jest wydawana cudzoziemcowi, któremu udzielono:

 • Zezwolenie na pobyt czasowy;

 • Zezwolenie na pobyt stały;

 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

 • Status uchodźcy;

 • Ochrona uzupełniająca;

 • Zgoda na pobyt ze względów humanitarnych.

     Aby otrzymać kartę pobyt w Polsce, najpierw należy złożyć wniosek do odpowiedniego organu.

     Można to zrobić osobiście albo skorzystać z profesjonalnego zespołu Pracuj-Legalnie.PL

    Jak legalnie zatrudnić Ukraińca, Białorusina, Turka, Tunezyjczyki lub innego cudzoziemca ?

Aby legalnie zatrudnić cudzoziemca, najpierw trzeba przeprowadzić audyt jego pobytu w Polsce, a następnie dopasować do niego jedną z wielu możliwości legalnego zatrudnienia, np. na podstawie:

 • Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • Zezwolenia na pracę dla cudzoziemca
 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca
 • bez dodatkowych dokumentów, gdyż profesjonalnie wykonany audyt pobytu cudzoziemca wykaże, że cudzoziemiec jest zwolniony z posiadania w/w dokumentów

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli Straży Granicznej, PIP

Otrzymałeś zawiadomienie o zamiarze wszczęcie kontroli przez Straż Graniczną, Państwową Inspekcję Pracy

 • co robić ?
 • czy wszystkie dokumenty dot. pobytu i zatrudnienia cudzoziemców są w porządku ?
 • czy masz czas na naprawę nieścisłości ?
 • ile masz czasu na to czasu ?

Skorzystaj z naszej ofert - AUDYT dokumentacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców.

 • Zakaz wjazdu do Polski.

 • Co robić ?

 • Czy można cofnąć zakaz wjazdy ? Jak to zrobić ?

 

Oczywiście, że można. Nasza firma ma taką usługę w swojej ofercie. Zapraszamy do kontaktu.