Bogusław Gospodarczyk

Ur. 1978 r. - żonaty, ojciec jednego syna.

Wykształcenie oraz doświadczenie

  • Absolwent Wydziału Politologii w WSTiE w Suchej Beskidzkiej.
  • W latach 2000 - 2020 funkcjonariusz Karpackiego oraz Śląsko – Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej, m. in. na stanowiskach kierownika Zespołu ds. Migracji i Kontroli Legalności Zatrudnienia oraz kierownika Grupy ds. Cudzoziemców.
  • Ekspercka wiedza oraz olbrzymie doświadczenie w obszarze legalizacji pobytu oraz pracy cudzoziemców na terytorium RP, a także w zakresie fałszerstw w dokumentach.
  • Uczestniczył w opiniowaniu wielu aktów prawnych dotyczących prawa migracyjnego.
  • Ekspert oraz trener w zakresie wykrywania fałszerstw dokumentów.
  • Uczestnik jak również prelegent na wielu szkoleniach, konferencjach oraz sympozjach o tematyce cudzoziemskiej, migracyjnej, dot. postępowań administracyjnych, międzynarodowego transportu drogowego oraz obszaru fałszerstw dokumentów, organizowanych przez Straż Graniczną, Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych, FAMI, IOM, PIP oraz KRIPOS (laboratorium kryminalistyczne Policji Norweskiej).
  • Współorganizował projekty związane z tymczasowym przywróceniem kontroli granicznej oraz zabezpieczeniem Szczytu Klimatycznego (2013), Szczytu NATO (2016) oraz Światowych Dni Młodzieży (2016) na obszarze województwa małopolskiego.

Nagrody

Odznaczony brązowym medalem za wieloletnią służbę oraz zasługi dla Straży Granicznej, wielokrotnie nagradzany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zainteresowania

Sport, dobre kino, prawo międzynarodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz militaryzm.