fbpx
Image

Zezwolenie na pracę cudzoziemca na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Oferta obejmuje:

 • weryfikacja dokumentów cudzoziemca (tytułów pobytowych, uprawniających do pracy w RP, umów) pod kątem legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia/wykonywania pracy (AUDYT);
 • doradztwo personalne na rzecz pracodawców w obszarze prawa dot. pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP;
 • sporządzenie wniosku oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji do właściwego Urzędu Wojewódzkiego;
 • załatwienie spraw urzędowych, złożenie dokumentacji w Urzędzie Wojewódzkim, dokonanie stosownych opłat;
 • bieżący nadzór nad toczącym się postępowaniem w ramach udzielonego pełnomocnictwa;
 • sporządzenie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych, zgodnych z Zezwoleniem na pracę;
 • sporządzenie dokumentacji oraz pism referencyjnych do Placówki Dyplomatycznej, gdy cudzoziemiec przebywa za granicą i konieczne jest uzyskanie wizy;
 • przesłanie dokumentacji oraz instrukcji do cudzoziemca.

Cena usługi od:

249,00 PLN

Informacja:

Zezwolenie na pracę jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Jest formą decyzji administracyjnej wydanej przez właściwego wojewodę, po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym, na okres do 3 lat.

Co ważne stroną toczącego się postępowania administracyjnego jest pracodawca.

Brak odpowiedniego zezwolenia lub zawarcie nieodpowiedniej umowy jest wykroczeniem, którego popełnienie jest zagrożone karą grzywny do 5 000 PLN oraz karą administracyjną, tj. deportacją cudzoziemca z terytorium RP.

Uwagi:

 • wszystkie ceny zawierają podatek VAT;
 • cena uzależniona jest od złożoności sytuacji i przedstawionych dokumentów. Wyliczona jest po zapoznaniu się z dokumentami i przed wykonaniem usługi;
 • cena - NIE OBEJMUJE opłat urzędowych / skarbowych;
 • w przypadku nawiązaniu stałej współpracy cena może podlegać negocjacji.

© 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By winnikK