fbpx
Image

OŚWIADCZENIE o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oferta obejmuje:

  • weryfikacja dokumentów cudzoziemca (tytułów pobytowych, uprawniających do pracy w RP, umów) pod kątem legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia/wykonywania pracy (AUDYT);
  • dokładne wyliczenie dopuszczalnej liczby dni zatrudnienia w przypadku, gdy cudzoziemiec wykonywał już pracę w Polsce na podstawie Oświadczenia o (…), w ostatnich 12 m – cach;
  • sporządzenie dokumentacji do Powiatowego Urzędu Pracy, prawidłowe wypełnienie Oświadczenia o (…), dobór właściwego kodu zawodu;
  • załatwienie spraw urzędowych oraz rejestracja Oświadczenia w PUP;
  • sporządzenie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych, zgodnych z Oświadczeniem o (…);
  • sporządzenie i przygotowanie dokumentacji oraz pism referencyjnych do Placówki Dyplomatycznej, gdy cudzoziemiec przebywa za granicą i konieczne jest uzyskanie wizy;
  • przesłanie dokumentacji oraz instrukcji do cudzoziemca.

Cena usługi od:

149,00 PLN

Informacja:

Powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie Oświadczenia o (…) jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców będących obywatelami określonej kategorii państw, którzy wykonują pracę przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Obecnie jest to najszybszy proces zatrudnienia cudzoziemca w Polsce.

Pracodawco pamiętaj, że bardzo ważne jest wyliczenie dopuszczalnej liczby dni zatrudnienia, w przypadku gdy cudzoziemiec wykonywał już pracę w Polsce na podstawie Oświadczenia o (…).

Brak Oświadczenia o (…), przekroczenie dopuszczalnego okresu jest wykroczeniem, którego popełnienie jest zagrożone karą grzywny do 5 000 PLN oraz karą administracyjną, tj. deportacją cudzoziemca z terytorium RP.

Uwagi:

  • Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
  • Cena uzależniona jest od złożoności sytuacji i przedstawionych dokumentów. Wyliczona jest po zapoznaniu się z dokumentami i przed wykonaniem usługi.
  • Cena - NIE OBEJMUJE opłat urzędowych / skarbowych.

© 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By winnikK