fbpx
Image

Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Oferta obejmuje:

  • weryfikacja dokumentów cudzoziemca (tytułów pobytowych, uprawniających do pracy w RP, umów) pod kątem legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia/wykonywania pracy (AUDYT);
  • doradztwo personalne na rzecz pracodawców w obszarze prawa dot. pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP;
  • sporządzenie wniosku oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji do właściwego Urzędu Wojewódzkiego;
  • załatwienie spraw urzędowych, złożenie dokumentacji w Urzędzie Wojewódzkim, dokonanie stosownych opłat;
  • bieżący nadzór nad toczącym się postępowaniem w ramach udzielonego pełnomocnictwa;
  • sporządzenie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych, zgodnych z Zezwoleniem na pracę;
  • pomoc w znalezieniu mieszkania, założenia konta bankowego.

Cena usługi od:

299,00 PLN

Informacja:

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce jest decyzją administracyjna wydana przez właściwego wojewodę, udzieloną cudzoziemcowi na okres niezbędny do realizacji celu jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata. Wydane jest w celu wykonywania pracy na rzecz określonych w decyzji podmiotów gospodarczych.

Brak odpowiedniego zezwolenia lub zawarcie nieodpowiedniej umowy jest wykroczeniem, którego popełnienie jest zagrożone karą grzywny do 5 000 PLN oraz karą administracyjną, tj. deportacją cudzoziemca z terytorium RP.

Uwagi:

  • Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
  • Cena uzależniona jest od złożoności sytuacji i przedstawionych dokumentów. Wyliczona jest po zapoznaniu się z dokumentami i przed wykonaniem usługi.
  • Cena - NIE OBEJMUJE opłat urzędowych / skarbowych.

© 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By winnikK