fbpx
Image

Doradztwo, szkolenia pracowników odpowiedzialnych za zatrudnienie cudzoziemców

Tematyka:

 • Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie „Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi”;
 • Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie „Zezwolenia na pracę”;
 • Zatrudnianie cudzoziemców na podstawie „Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę” (karty pobytu);
 • Obowiązki pracodawców zatrudniających cudzoziemców w Polsce wobec urzędów oraz organów kontroli;
 • Katalog przypadków, w których wykonywanie pracy przez cudzoziemców jest dopuszczalne bez konieczności uzyskiwania zezwolenie na pracę;
 • Rodzaje organów i ich uprawnienia (wydawane dokumenty) przy zatrudnianiu cudzoziemców na terenie RP;
 • Legalność pobytu cudzoziemców a legalność zatrudnienia na terenie RP.

Cena usługi od:

249,00 PLN

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest by osoba odpowiedzialna za sprawy kadrowe potrafiła przeprowadzić właściwy proces zatrudnienia cudzoziemca na podstawie Oświadczenia o (…), Zezwolenia na pracę, Zezwolenia na pracę sezonową lub Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Dzięki szkoleniu ww. osoba będzie potrafiła sporządzić prawidłową dokumentację, by w ten sposób nie dopuścić do nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca. Będzie znała przypadki, w których wykonywanie pracy przez cudzoziemców jest dopuszczalne bez konieczności uzyskiwania zezwolenie na pracę.

Uwagi:

 • Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.
 • Cena uzależniona jest od złożoności sytuacji i przedstawionych dokumentów. Wyliczona jest po zapoznaniu się z dokumentami i przed wykonaniem usługi.
 • Cena - NIE OBEJMUJE opłat urzędowych / skarbowych.
 • w przypadku nawiązaniu stałej współpracy cena może podlegać negocjacji

© 2017 Your Company. All Rights Reserved. Designed By winnikK