To wszystko możemy dla Ciebie / za Ciebie zrobić

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemca

Leave review
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce jest decyzją administracyjną wydaną przez właściwego wojewodę, udzieloną cudzoziemcowi na okres niezbędny...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Podstawowa opłata skarbowa
440.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt stały

Leave review
Maksymalny okres ważności
bezterminowy
Podstawowa opłata skarbowa
640.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt czasowy

Leave review
Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce jest decyzją administracyjną wydaną przez właściwego wojewodę, udzieloną cudzoziemcowi na okres niezbędny do real...
Maksymalny okres ważności
3 lata
Ustawowy okres oczekiwania
1 miesiąc
Podstawowa opłata skarbowa
340.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Leave review
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawnia do stałego pobytu w Polsce. Zezwolenie wydawane jest na czas nieoznaczony a sama karta poby...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Podstawowa opłata skarbowa
640.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Numer identyfikacyjny PESEL dla cudzoziemca

Leave review
Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą identyfikację osoby, która go posiada. Numer PESEL zawiera datę urodzenia, n...
Maksymalny okres ważności
bezterminowo
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zameldowanie na pobyt czasowy

Leave review
Jeżeli jesteś cudzoziemcem i zamierzasz przebywać w Polsce powyżej 30 dni to zamelduj się na pobyt czasowy w Polsce. Przy okazji możesz uzyskać numer ...
Ustawowy okres oczekiwania
tego samego dnia
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Zaproszenie dla cudzoziemca

Leave review
Maksymalny okres ważności
1 rok
Podstawowa opłata skarbowa
27.00 zł
Stroną w postępowaniu jest:
pracodawca
Czytaj więcej

AUDYT - pobytu, zatrudnienia cudzoziemców w Polsce

Leave review
Ustawowy okres oczekiwania
3 dni
Czytaj więcej

Cofnięcie zakazu wjazdu do Polski

Leave review
Jeżeli otrzymałeś decyzję o zobowiązaniu do powrotu wraz z zakazem ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zakazem ponownego wja...
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej

Wizy dla cudzoziemców

Leave review
Obywatele krajów spoza UE, którym nie przysługuje prawo do wjazdu w ruchu bezwizowym mogą uzyskać zgodę na wjazd do Polski poprzez uzyskanie wizy. Wiz...
Stroną w postępowaniu jest:
cudzoziemiec
Czytaj więcej