Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Info

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawnia do stałego pobytu w Polsce. Zezwolenie wydawane jest na czas nieoznaczony a sama karta pobytowa na 5 lat, czyli co 5 lat należy ją wymieniać.

Zezwolenie to uprawnia do podjęcia pracy bez uzyskiwania dodatkowych dokumentów legalizujących zatrudnienie ale nie zezwala do podjęcia pracy w innym kraju niż Polska.

Podstawa prawna

ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – art. 211- wraz z aktami wykonawczymi

Jakie minimalne warunki należy spełnić aby móc się ubiegać się o zezwolenie rezydenta długoterminowego UE ?

 • 5 letni legalny oraz nieprzerwany pobyt w Polsce;
 • stabilne i regularne źródło dochodu;
 • aktualne ubezpieczenie zdrowotne;
 • prawo do lokalu mieszkalnego;
 • zameldowanie czasowe w Polsce.

Dostępne elementy w ofercie:

 • AUDYT - profesjonalnie przeprowadzony audyt, który zweryfikuje, czy istnieją przesłanki do ubiegania się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz wybierze najwłaściwszą ścieżkę postępwoania;
 • Rezerwacja wizyty w Urzędzie Wojewódzkim;
 • Przygotowanie wniosku, załączników, pism, oświadczeń oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego złożenia dokumentacji;
 • Obecność kompetentnego pracownika podczas składania wniosku w Urzędzie Wojewódzkim;
 • Pełny, profesjonalny nadzór nad prowadzonym postępowaniem administracyjnym w związku z udzielonym pełnomocnictwem, kontakt z inspektorem, prowadzenie korespondencji z urzędem, ponaglanie ...
 • Odbiór gotowej decyzji - zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 • Konsultacje oraz inna pomoc dotycząca pobytu w Polsce.

 

Dlaczego my ?

 • Indywidualne, profesjonalne podejście do każdej prowadzonej sprawy;
 • Gwarantujemy jakość;
 • Na wszystkie usługi wystawiamy faktury VAT

Cena usługi od:

Ostateczna cena uzależniona od wyboru opcji
PLN450.00

Uwagi:

 • Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Za usługę wystawiamy faktury VAT.
 • Cena uzależniona jest od złożoności sytuacji i przedstawionych dokumentów. Wyliczona jest po zapoznaniu się z dokumentami i przed wykonaniem usługi.
 • Cena - NIE OBEJMUJE opłat urzędowych / skarbowych.

Podobne oferty