Zezwolenie na pobyt czasowy

Info

 • Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce jest decyzją administracyjną wydaną przez właściwego wojewodę, udzieloną cudzoziemcowi na okres niezbędny do realizacji celu jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata.
 • Brak odpowiedniego zezwolenia lub zawarcie nieodpowiedniej umowy jest wykroczeniem, którego popełnienie jest zagrożone karą grzywny do 30 000 PLN oraz karą administracyjną, tj. deportacją cudzoziemca z terytorium RP.

Oferta obejmuje:

 • weryfikacja dokumentów cudzoziemca (tytułów pobytowych, uprawniających do pracy w RP, umów) pod kątem legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia/wykonywania pracy (AUDYT);
 • doradztwo personalne na rzecz pracodawców w obszarze prawa dot. pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP;
 • sporządzenie wniosku oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji do właściwego Urzędu Wojewódzkiego;
 • załatwienie spraw urzędowych, złożenie dokumentacji w Urzędzie Wojewódzkim, dokonanie stosownych opłat;
 • bieżący nadzór nad toczącym się postępowaniem w ramach udzielonego pełnomocnictwa;
 • sporządzenie umowy o pracę lub innych umów cywilnoprawnych, zgodnych z Zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę;
 • pomoc w znalezieniu mieszkania, założenia konta bankowego.

Cena usługi od:

Ostateczna cena uzależniona od wyboru opcji
PLN299.00

Uwagi:

 • Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Za usługę wystawiamy faktury VAT.
 • Cena uzależniona jest od złożoności sytuacji i przedstawionych dokumentów. Wyliczona jest po zapoznaniu się z dokumentami i przed wykonaniem usługi.
 • Cena - NIE OBEJMUJE opłat urzędowych / skarbowych.

Podobne oferty