AUDYT - weryfikacja pobytu i zatrudnienia

Cel audytu

  • audyt polega na wnikliwej analizie dokumentów pobytowych, dokumentów dot. zatrudnienia oraz innych które stwierdzają cel i warunki pobytu w Polsce;
  • dlaczego audyt jest tak bardzo ważny? - bo prawidłowo przeprowadzony zapewni wyznaczenie najwłaściwszej ścieżki dalszego działania;
  • Wspomoże system kadrowy wewnętrzny w pozyskaniu lub utrzymaniu w pracy na stałe cudzoziemca (fachowca), w branży którą się zajmujesz. Nie dopuść do złamania prawa w obszarze zatrudniania cudzoziemców w Twojej firmie, z uwagi na to, iż zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stracisz możliwość zatrudniania cudzoziemców!!!

Oferta obejmuje:

  • weryfikacja dokumentów cudzoziemca (tytułów pobytowych, uprawniających do pracy w RP, umów) pod kątem legalności pobytu oraz legalności zatrudnienia / wykonywania pracy;
  • doradztwo personalne na rzecz pracodawców w obszarze prawa dot. pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP;
  • pomoc w wyborze najefektywniejszej procedury mającej na celu przedłużenie legalnego zatrudnienia cudzoziemca.

Cena usługi od:

Ostateczna cena uzależniona od wyboru opcji
PLN49.00

Uwagi:

  • Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Za usługę wystawiamy faktury VAT.
  • Cena uzależniona jest od złożoności sytuacji i przedstawionych dokumentów. Wyliczona jest po zapoznaniu się z dokumentami i przed wykonaniem usługi.
  • Cena - NIE OBEJMUJE opłat urzędowych / skarbowych.

Podobne oferty