Nadanie obywatelstwa polskiego

         Obywatelstwo polskie nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek cudzoziemca. Obywatelstwo może otrzymać każdy cudzoziemiec i nie istnieją przesłanki, które musi spełnić, wszystko leży po stronie Prezydenta, który nie jest ograniczony żadnymi warunkami, a które powinien spełnić cudzoziemiec, aby otrzymać pozytywną decyzję. Tym bardziej nie jest istotnym warunkiem długość pobytu cudzoziemca w Polsce.

          Prezydent na tę okoliczność wydaje postanowienie o nadaniu bądź nienadaniu obywatelstwa, do którego nie jest wymagane uzasadnienie oraz nie podlega zaskarżeniu.

Gdzie złożyć wniosek ?

Osoby zamieszkałe w Polsce (z wyłączeniem pobytu na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym) składają wnioski za pośrednictwem wojewody właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, a zamieszkałe za granicą - za pośrednictwem właściwego konsula.

Maksymalny okres ważności

bezterminowo

Stroną w postępowaniu jest:

cudzoziemiec
Twoje imię*
Twój numer telefonu*
Twój adres e-mail*
Akceptacja*

Zapoznałem się - treść regulaminu

Wysyłam

Wszystko możesz zrobić sam, ale my polecamy skorzystać z naszych profesjonalnych usług.

Pozostaw nam swój numer telefonu, a my się z Tobą skontaktujemy i znajdziemy rozwiązanie.

PAMIĘTAJ -  na tym etapie to nic nie kosztuje.

powiązane tematy